Støyende arbeider og buss for tog i påsken

Fra tidlig lørdag morgen 9. april og frem til 2. påskedag 18. april er det stans i togtrafikken mellom Asker og Mjøndalen/Sande. I løpet av disse dagene og nettene skal vi gjøre flere arbeider i utbyggingsprosjektet.

En del av den midlertidige gang-/sykkelbrua er allerede på plass på stasjonssiden av elva. I påsken blir den delen som går over sporområdet heist på plass. Foto: Randi Rismyhr/Bane NOR
Les om hva vi gjorde i påsken og se video.

Bane NOR bygger ut og moderniserer jernbanen for at flere skal kunne ta mer tog. Noe av arbeidet med å bygge fremtidens jernbane gjennom Drammen kan kun gjøres når det ikke er tog i sporene. Derfor vil det være mye aktivitet når det er stans i togtrafikken i påsken. Her kan du lese om noe av det vi skal gjøre. 

Generelt for alle områder

I forbindelse med alle arbeidene vil det være en del folk og kjøretøy i bevegelse ved anleggene gjennom hele påsken. 

Stasjonsområdet - Sundhaugen

Den kanskje mest synlige aktiviteten vil foregå ved stasjonen og bybrua. Her skal vi heise den midlertidig gang- og sykkelbrua som går over sporområdene på plass i løpet av påskeuken.

Det vil være aktivitet langs sporet hele veien fra stasjonsområdet til Sundhaugen. Arbeidene omfatter alt fra trekking av kabler og gravearbeider og til boring og støpnig av fundamenter til kontaktledningsanlegg. 

Det vil også være en del aktivitet ved Arbojordet gjennom påsken.

Kulvert og løsmassetunnel

Ved byggegropen i Nedre Strøm vil det kun være aktivitet frem til onsdag 13. april. Det er ikke planlagt noen aktivitet utenom nødvendig vakthold og vedlikehold på anleggsområdet her i de røde dagene i påsken.

Gulskogen

I tidsrommet 18-23 fredag 15. april blir det utført pakking av sporet ved Gulskogen stasjon. Pakkingen skal foregå på den nye strekningen med 550 meter dobbeltspor som ble lagt vest for stasjonen i mai i fjor. 

Brakerøya

Det blir også arbeider på Brakerøya i påsken. Her jobber vi med å oppgradere stasjonen. Det vil bli noe nattarbeid på Brakerøya i påsken. I forbindelse med dobbeltsporutbyggingen vil noen tog måtte snu på Brakerøya stasjon fra påsken 2023. Det er derfor vi oppgraderer sporene her.

Andre arbeider

I påsken vil det også foregå rehabiliteringsarbeider i Lieråstunnelen

Berørte naboer

Bane NOR varsler naboer som blir mest berørt av arbeidet. I enkelte områder hvor vi skal arbeide på natten, har vi gitt tilbud om alternativ overnatting. Naboene dette gjelder får SMS med en egen kode som skal benyttes.

Konsekvenser for de reisende

Togselskapene setter opp alternativ transport når togtrafikken stanses.

For oppdatert informasjon om din reise, avgangstider og hvordan du skal komme deg frem: se nettsidene eller reiseplanleggerne til Entur, Vy, Go-Ahead og Flytoget. For sanntidsinformasjon om din avgang kan du bruke Bane NORs app NÅ. Den finner du i App store og Google play.

Kontakt oss

Har du spørsmål om arbeidet kan du sende e-post til udk@banenor.no eller kontakte oss på telefon 913 26 266. Linjen er betjent hverdager kl 9 - 15. 

Ved akutte hendelser som ikke kan vente til neste arbeidsdag, kan vi nås på vår beredskapstelefon: 916 56 253.