Buss for tog i Drammen 26.-30. mai

Fra torsdag 26. mai til mandag morgen er det stengt for togtrafikk mellom Asker og Mjøndalen/Sande. I den togfrie perioden blir det blant annet utført arbeider ved stasjonsområdet, Sundhaugen, og på Brakerøya stasjon.

Denne helgen skal vi blant annet sette ned KL-fundamenter ved Sundhaugen og utføre boring ved sykkelhotellet ved Drammen stasjon. Vi skal montere strevere og barduner på Drammen stasjon. På Brakerøya jobber vi med å oppgradere stasjonen, slik at det blir mulig å snu noen av togene der fra påsken 2023.

På Skamarken skal vi rive diverse anlegg tilknyttet togparkeringen. Dette er forberedelser før sommerarbeidene hvor hele dette området skal rives. Ved kulverten på Nedre Strøm skal vi fjerne en støyskjerm på spunt. Det blir pakking av spor ved Gulskogen stasjon.

Alt dette er arbeid som kun kan gjøres når det ikke går tog. De mest støyende arbeidene skal etter planen kun utføres i tidsrommet 07-19.

Det vil også være noe aktivitet ved Tangensporet. 

Konsekvenser for de reisende

For oppdatert informasjon om din reise, avgangstider og hvordan du skal komme deg frem: se nettsidene eller reiseplanleggerne til Entur, Vy, Go-Ahead og Flytoget. For sanntidsinformasjon om din avgang, se også Bane NORs app NÅ.

Kontakt oss

Har du spørsmål om arbeidet kan du sende e-post til udk@banenor.no eller kontakte oss på telefon 913 26 266. Linjen er betjent hverdager kl 9-15.  Ved akutte hendelser som ikke kan vente til neste arbeidsdag, kan vi nås på vår beredskapstelefon: 916 56 253.

Viktig utbygging

Når det nye dobbeltsporet står klart høsten 2025, vil det være mulig å kjøre fire tog ti timen hver vei mellom Tønsberg og Oslo. Utbyggingen innebærer også en stor oppgradering av Drammen stasjon, slik at det skal bli enda lettere for flere å ta mer tog.