Varsler helgearbeid fra 19. til 21. juni

Nødvendig arbeid i sporene og på anlegget som forsyner togene med strøm, fører til støy og buss for tog denne junihelgen. Oppgavene må gjøres når det ikke er trafikk i sporene, og er en del av den omfattende utbyggingen av jernbanen Bane NOR gjør i Drammen.

Arbeidet som skal gjøres har sammenheng med den kommende oppgraderingen av Drammen stasjon som er en del av dobbeltsporutbyggingen fra Drammen til Kobbervikdalen. Her kan du lese mer om dette arbeidet, som vil styrke Drammen som knutepunkt, føre til større kapasitet på Vestfoldbanen og bedre punktlighet for jernbanen.

Konsekvensene dette har for de reisende kan du lese i bunnen av denne artikkelen.

Varsler naboer

Bane NOR varsler nå naboene som blir mest berørt av arbeidet. Mesteparten av arbeidet som skal gjøres skjer på dagtid lørdag og søndag. Enkelte områder får tilbud om alternativ overnatting. Naboene dette gjelder, får en SMS om dette. Andre varsles om støy, og bes ta kontakt dersom de har særskilte behov for tiltak i perioden.

Arbeidshelgen starter lørdag 19. juni kl. 06:00 til mandag 21. juni kl. 02:00. De siste fem timene er etterkontroll, som ikke medfører støy.

Det vil pågå arbeid i alle døgnets timer i denne perioden, mens det mest støyende arbeidet vil pågå i perioden 07:00 og 20:00 lørdag og søndag. Ved Strømsøløpet bru skal vi utføre støyende arbeid også på natt og de som bor innenfor dette området får tilbud om alternativ overnatting.

Det blå feltet er helgens arbeidsområde - hvor det skal gjøres hva, med type maskiner og støynivå kan du lese i teksten under.

Hvem tilbys alternativ overnatting?

Arbeidene denne helgen vil overstige støygrenser for kveld og natt ved Strømsøløpet bru, der vil de berørte naboene få tilbud om alternativ overnatting via SMS.
Ønsker du å benytte deg av overnattingstilbudet, send en e-post med navn, gateadresse og antall personer til www.banenor.no/kontaktskjema innen tirsdag 15. juni kl. 12:00
Dersom du ikke har mottatt tilbud, men mener at du har spesielle behov for alternativt oppholdssted, kan du innen samme frist (15. juni) sende en e-post til udk@banenor.no eller kontakte oss på telefon 913 26 266. Linjen er betjent fra hverdager kl 9 - 15.

Dette skal utføres:

  • Det skal gjøres arbeid med kontaktledningsanlegget ved Sundhaugen og Nettbusstomta med omlegging av master. Det er dette som forsyner togene med strøm, og arbeidet er ikke spesielt støyende. Det vil også bli utført ulike signalarbeider ved Drammen stasjon - samt telearbeider og elkraftarbeider.

  • Arbeidene i og ved spor omfatter sliping, justering av høyde og skjøt, i tillegg til trekking av kabler. I den forbindelse blir det maskinkjøring, mens bruk av kappsag til betong kan forekomme. Bruken av kappsagen er det mest støyende. Den kan bli brukt i korte intervaller på maks 15 minutter. Dette arbeidet vil foregå mellom klokka 07:00 og 17:00 lørdag. 

  • Det skal i tillegg byttes skinner fra glideskjøten på Strømsøløpet bru, over Strømsøløpet og inn til sporveksel 1 på Drammen stasjon, i begge retninger. I tillegg skal samtlige hakebolter på Strømsøløpet bru etterstrammes og gås over. Dette arbeidet utføres døgnkontinuerlig. Her vil det bli brukt en skinnegående traktor, samt vinkelsliper til å kappe skinner og slipe skinner.

  • Ved flere sporvekslere skal massene/pukk under skiftes ut. Pukksuger vil arbeide mellom kl 07:00 – 19:00 begge dagene.

  • En dieseldrevet pakkmaskin vil kjøre over alle sporvekslere i anleggsområdet og stabilisere dem slik at sviller og skinner ligger trygt og stabilt. Den vil ikke bli kjørt på natten i denne perioden, men være i drift mellom kl 07:00 og 19:00 lørdag, mellom 07:00 og 17:30 søndag. Ved å kjøre pakkmaskinen over sporene jevnes eventuelle setninger som følge av arbeidet, da reduseres tiden for saktegående trafikk som er nødvendig etter at arbeidet vårt er fullført.

Konsekvenser for de reisende

Bane NOR utfører også forebyggende vedlikeholdsarbeid og fornying for bedre punktlighet mellom Asker og Gulskogen den samme arbeidshelgen. Togselskapene setter opp alternativ transport.

For oppdatert informasjon om din reise, avgangstider og hvordan du skal komme deg frem; se nettsidene eller reiseplanleggerne til Entur, Vy, Go-Ahead og Flytoget. For sanntidsinformasjon om din avgang, se også Bane NORs app NÅ.