Varsler helgearbeid 13. til 15(2). november

Bane NOR må utføre nødvendig arbeid rundt Drammen stasjon fra natt til lørdag og frem til mandag morgen kl. 02:00 denne helgen. Dette er en del av den store utbyggingen av jernbanen i Drammen, og fører til støy, begrenset fremkommelighet i området og buss for tog for de reisende.

Blått markerer hele området hvor det skal arbeides i helgen. Det røde område markerer hvor det blir arbeid på natt.

Arbeidet vil pågå mellom lørdag 13. november kl. 04:00 og mandag 15. november kl. 02:00 Det skal jobbes døgnkontinuerlig i området som strekker seg fra sporene ved Tollboden hotell til sporene ved den gamle godsterminalen på Nybyen under hele perioden. I tillegg til at vi skal etablere KL fundamenter i sporområdet ved Strømsgodset bru. Dette utføres natt til 14 november.

Arbeidet som skal gjøres er en del av oppgraderingen av Drammen stasjon, som inngår i dobbeltsporutbyggingen fra Drammen til Kobbervikdalen. Dette innebærer en stor oppgradering av Drammen stasjon, med områdene rundt.

Her kan du lese mer om oppgraderingen, som vil styrke Drammen som knutepunkt, føre til bedre punktlighet for jernbanen her og øke kapasiteten på Vestfoldbanen.

Konsekvensene denne arbeidshelgen gir de reisende kan du lese i bunnen av denne artikkelen.

Varsler naboer

Bane NOR varsler nå naboene som blir mest berørt av arbeidet, og enkelte områder hvor vi skal arbeide på natten, vil de omkringliggende naboer få tilbud om alternativ overnatting. Naboene dette gjelder, får en SMS om dette. Andre varsles om støy, og bes ta kontakt dersom de har særskilte behov for tiltak i perioden.

Ved akutte hendelser, som ikke kan vente til neste arbeidsdag, kan prosjektets beredskapstelefon benyttes, tlf: 916 56 253. Her finner du ellers kontaktinformasjon til våre nabokontakter.

Dette skal utføres:

  • Sette på plass fundamenter for kontaktledningsanlegg.
  • Sette på plass fundamenter for midlertidig gangbru over Drammenselva.
  • Etter at arbeidet denne helgen er fullført, vil togene gå i saktegående trafikk i en periode av sikkerhetsmessige årsaker.

Konsekvenser for de reisende

Bane NOR utfører også forebyggende vedlikeholdsarbeid og fornying for bedre punktlighet mellom Asker og Gulskogen den samme arbeidshelgen. Togselskapene setter opp alternativ transport.

Togene begynne å gå som normalt fra morgentimene mandag.

For oppdatert informasjon om din reise, avgangstider og hvordan du skal komme deg frem; se nettsidene eller reiseplanleggerne til Entur, Vy, Go-Ahead og Flytoget. For sanntidsinformasjon om din avgang, se også Bane NORs app NÅ.