Stortingsbesøk i Drammen

Vi bygger en jernbanetunnel ut av et 500 meter langt hull midt i Drammen. Torsdag kom politikere fra Stortinget innom for å se, lytte og lære om prosjektet.

Bane NOR og Veidekke forklarer transportkomiteen hvordan de arbeider med betongtunnel og løsmassetunnel i Drammen.

Prosjektet i Drammen er både spesielt og komplekst, med bygging midt i byen og vanskelige grunnforhold. Torsdag ble Stortingets transport- og kommunikasjonskomité med ut for å se på den 540 meter lange byggegropen i sentrum, der det bygges en betongtunnel. Den skal møte en komplisert 290 meter lang tunnel gjennom leire, sand og stein (såkalte løsmasser).

Arbeidene pågår for tiden både fra byen mot Kobbervikdalen, og lengre sør i Vestfold mellom Nykirke og Barkåker. Når disse prosjektene står ferdige i 2025, blir det mulig å kjøre fire tog i timen mellom Oslo og Tønsberg.

 

Innovasjon i store prosjekter

Komiteleder Erling Sande (Sp) synes det var interessant å få et innblikk i hvordan Bane NOR gjennomfører en stor utbygging midt i en av landets større byer.

– Dette er et spennende prosjekt. Det ligger mye innovasjon i slike store prosjekt, for eksempel med denne løsmassetunnelen, og det er spennende å høre om hvordan man løser en jernbaneutbygging ikke bare i et byområde, men med krevende grunnforhold.

Les mer om løsmassetunnelen her!

Dagen begynte med gjennomganger fra Bane NOR og Jernbanedirektoratet om våre virksomheter og roller i sektoren. Politikerne synes det var interessant å bli kjent med kompetansen som sitter i Bane NOR og direktoratet.

– Det er mye flinke folk, og det blir gjort en stor innsats. Disse svære anleggene er prosjektert og bygget av folk som kan sitt fag, mente Sande.

Se video fra transport og kommunikasjonskomiteens befaring i Drammen

 

Får mest mulig jernbane for pengene

Konsernsjef i Bane NOR Gorm Frimannslund er glad for besøket og engasjementet.

– Vi setter veldig stor pris på at det vises interesse for prosjektene som pågår. Her bygger vi jo virkelig fremtidens transportårer for Norge, sier Frimannslund.

Han understreker at det bevilges mye til jernbanen. Da må vi i Bane NOR vise hva pengene faktisk går til.

– Vi skal forvalte skattebetalernes penger på en fornuftig måte, og få mest mulig jernbane igjen for det vi gjør, sier konsernsjefen.

 

Ferske folk på tinget

Dagens transportkomité er helt ny etter Stortingsvalget i september.

– De fleste av oss er det. Vi har til og med folk som er helt nye på Stortinget. Da er det viktig for oss å kjapt lære oss det området vi skal jobbe med, sier Sande.

Det er ikke tvil om at det er mye å sette seg inn i. Bane NOR har ansvar for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, for trafikkstyringen og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. I tillegg til omfattende oppgaver knyttet til drift og vedlikehold av sporene, har vi ansvar for planlegging og bygging av nye prosjekter, som en av Norges største byggherrer.

– Vi er opptatt av å møte viktige aktører i sektoren. I dette vesle landet vårt bruker vi veldig store midler på samferdsel, og det er jo fordi Norge ser ut som det gjør. Da er det viktig å hele tiden jobbe for å få mest mulig ut av de pengene vi bruker. Det er fellesskapets penger, de må brukes klokt og vi må få mest mulig ut av prosjektene våre, sa Sande.