Spunting og nytt trafikkbilde ved Griffenfelds gate

Bane NOR bygger deler av Flisebekken 2, som er en ny overvannsledning for Drammen kommune. I januar starter spunting ved Griffenfelds gate. I forbindelse med dette arbeidet vil det også bli endret innkjøring til pendlerparkeringen.

Her skal det spuntes. Den nye innkjøringen til pendlerparkeringen blir via Griffenfelds gate. De kommunale parkeringsplassene (markert gult) blir utilgjengelige i denne perioden.

Spuntingen starter 3. januar og vil foregå i tidsrommet 07-19. Fordi arbeidet medfører overskridelse av støygrensene vil det være en times pause midt på dagen.

Ny innkjøring til pendlerparkering

Den endrede innkjøringen til pendlerparkeringen via Griffenfelds gate blir skiltet. I perioden med endret innkjøring stenges Griffenfelds gate ved Danvikgata. De kommunale parkeringsplassene på denne strekningen vil også være utilgjengelige.

Skiltplan

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål til arbeidet, kan du kontakte oss på e-post: udk@banenor.no eller via telefon 913 26 266.

Ved akutte hendelser, som ikke kan vente til neste arbeidsdag, kan vår beredskapstelefon benyttes: 916 56 253.