Nådde milepæl – nå sitter sålen som støpt

Denne uken ble de ti første meterne av fundamentet til kulverten ved Nedre Strøm støpt. Det gikk med 175 kubikkmeter betong, 42 tonn armering - og 150 biter med napoleonskake.

Kulverten skal totalt bli 540 meter lang. Den starter nederst ved de eksisterende togsporene til Sørlandsbanen, og går opp til området mellom Konnerudgata og Professor Smiths allé. Derfra starter løsmassetunnelen som går under bebyggelsen på Øvre Strøm.

Sålen som ble støpt mandag 22. mars var en relativt liten støp.

– I det videre arbeidet med fundamentet vil vi støpe lengre etapper om gangen, forteller prosjektleder for dette arbeidet, Lise Backer.

Over sommeren begynner arbeidet med å bygge overbygningen.

– Når vegger og tak skal støpes, vil de bli støpt i etapper på ca. 11 meter. I hver etappe kommer det til å gå med rundt 320 kubikkmeter betong, sier Backer.

Når støpearbeidene pågår, vil de starte tidlig på morgenen og foregå til sent på kveld (fra kl. 07 – 23).

– Mellom hver støp av vegg og tak går det ca. to uker, og etter planen skal vi ha nådd siste støp til mai 2023, forklarer prosjektlederen.

Totalt for hele kulverten kommer det til å gå med 21.400 kubikkmeter betong – og en og annen kakebit.

Over kulverten skal det fylles jord slik at det til slutt kan bli et parkområde.

Til høyre er det en illustrasjon over hvordan området kan bli – til venstre ses dagens byggegrop der det nå er støpt første del av sålen. Collage er satt sammen av illustrasjon fra Norconsult, med foto fra Nils Maudal.