Legger om Kreftings gate – advarer om kødannelser

Bane NOR bygger deler av Flisebekken 2, som er en ny overvannsledning for Drammen kommune. For å bygge den over Kreftings gate må kjørebanen legges om for en periode.

Slik vil Kreftings gate bli lagt om for en periode, for å kunne bygge deler av en ny overvannsledning for Drammen kommune. Arbeidet med å krysse Kreftings gate vil etter planen pågå til desember, deretter vil gaten bli lagt tilbake til dagens trasé.

Kreftings gate legges om fra 23. oktober, for å bli lagt tilbake til opprinnelig trasé i desember. Det må til for å få bygget overvannsledningen Flisebekken 2, som må passere under fylkesveg 283, Kreftings gate i Drammen. 

Forventer kø - spesielt i rushtiden

Selve arbeidet med omleggingen, der gaten innsnevres til tre felt, medfører at gaten må stenges fra kl. 20 lørdag, til kl. 14 søndag. I perioden med innsnevring forventes det kødannelse, særlig i rushtiden, i hele denne perioden. Når veien er lagt om, kan Bane NOR få spuntet slik at grunnen blir støttet opp. Deretter kan det bli utført nødvendig gravearbeid for bygging av overvannsledningen, der den passerer Kreftings gate.

– Vi beklager ulempene dette påfører de berørte naboene og for trafikantene. Vi håper de trafikantene som har anledning til å velge andre veier, eller som har mulighet til å kjøre til tider utenom rushtiden, gjør dette i perioden arbeidene pågår, sier Bane NORs prosjektleder Eirik Korsnes.

Han håper på forståelse for at dette arbeidet er viktig å få fullført byggingen av overvannsledningen.
Les mer om arbeidet under kartet. Klikk på kartet for detaljert utgave i større format.

Illustrasjon: Slik vil Kreftings gate bli lagt om for en periode, for bygging av ny overvannsledning for Drammen kommune. Arbeidet med å krysse Kreftings gate vil etter planen pågå til desember, deretter vil gaten bli lagt tilbake til dagens trasé.

Fra 1000 til 8000 liter i sekundet

Flisebekken 2 er nødvendig for å ha en sikker og fremtidsrettet løsning for overvann i området. Den vil ha kapasitet til å ta unna 8000 liter vann i sekundet, mens dagens Flisebekken tar unna 1000 liter.

Når veien er lagt om, vil arbeidet med å støtte grunnen i Kreftings gate fortsette. Dette arbeidet er planlagt å pågå til desember, før veien legges tilbake i sin riktige trasé igjen. Da vil det bli spuntet, gravd og klargjort i de tilstøtende områdene der Flisebekken 2 skal ligge, som vist i illustrasjonen. Arbeidet med spunt vil pågå fra uke 43 til 45, innenfor kl 07:00 til 19:00 fra mandag til lørdag. Spunt pågår ikke kontinuerlig i denne perioden, men gjøres etappevis. Annet anleggsarbeid kan foregå etter klokken 19:00, dette skal være mindre støyende arbeid, og ikke overgå støygrense for kveldsarbeid.

Her kan du lese mer om hvordan byggingen av Flisebekken 2 påvirker deg som er nabo i området.

I grove trekk kan vi si dette om arbeidet vårt framover:

Fra oktober til november vil vi arbeide ved Nettbusstomta, fra november til desember vil vi krysse Kreftings gate. Da vil også hele veien bli lagt om lokalt inne på Nybyen terminal forbi anleggsområdet. Våren 2022 vil vi jobbe mellom Kreftings gate og Grønlandsundergangen, mens vi regner med å krysse sporområdene mot Drammenselva i august-september 2022. Arbeid med konstruksjonene ved utløpet til Drammenselva er planlagt i september-oktober 2022.

Det vil foregå noen arbeider høsten 2022 også ved Grieffenfelds gate med påkobling mot anlegget etter at den nye overvannsledningen er bygget ferdig helt ut i elva og settes i drift.

Her kan du se trafikkmeldinger fra Statens Vegvesen og få oversikt over gater i Viken fylkeskommune.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål til arbeidet, kan du kontakte oss på e-post: udk@banenor.no eller via telefon 913 26 266. Linjen er betjent på hverdager kl 9:00 – 15:00.

Ved akutte hendelser, som ikke kan vente til neste arbeidsdag, kan vår beredskapstelefon benyttes: 916 56 253.