Kvelds- og nattarbeid fra uke 1

Arbeidene på Øvre og Nedre Strøm går nå inn i en ny fase. Nå driver vi løsmassetunnel under Konnerudgata på «Øya» og mot 3. Strøm Terrasse. Fra uke 1 kan det blir noe mer aktivitet på kveld og natt.

Drivingen av løsmassetunnelen under Konnerudgata er i gang. Foto: Tormod Ugelstad, Bane NOR

Fra 3. januar 2022 blir det etter planen to skift i døgnet. Det innebærer at det blir arbeider fra kl. 06.00 om morgenen til kl. 02.00 på natten.

For å redusere støybelastningen på omgivelsene vil støyende arbeider hovedsakelig foregå i tidsrommet kl. 07-19. 

Figur 1: Oversikt over området der vi skal jobbe. Arbeidene som må utføres på kveld og natt vil skje innenfor området markert med rød firkant og inne i tunnelen.

Støyende aktiviteter 

Pigging, boring, utgraving av løsmassetunnelen og massehåndtering vil trolig være de mest støyende arbeidene. I tillegg kommer støy fra vifte for tunnelventilasjon. Vi vurderer støyreduserende tiltak forløpende.