Inviterer til markedsdialog om togparkering i Drammen og Kongsberg

Bane NOR planlegger to kommende anlegg for togparkering, henholdsvis i Kongsberg og på Sundland i Drammen. På Sundland planlegges det i tillegg større fornyelsesarbeider i tilknytning til togparkeringsanlegget.

Begge togparkeringsprosjektene byr på gode forretningsmuligheter for større entreprenører innen anlegg og jernbaneteknikk.

Bane NOR ønsker å komme i dialog og å gi god informasjon underveis i utbyggingsprosjektene, og kommer til å invitere aktuelle leverandører til markedsdialog. Vi vil gjennomføre dette innenfor gjeldende smittevernregler - derfor legger vi opp til digitale møter via Microsoft Teams. De ulike nettmøtene vil finne sted på dagtid i uke 12.

Under møtene vil vi gi et kort innblikk i de ulike kontraktene, fasene og hvordan vi jobber. Målet vårt er å få en god dialog med leverandørene om prosjektene. Her kan du lese mer om Fornyelse og togparkering Sundland, Drammen, og her kan du lese mer om Togparkering Kongsberg.

Presentasjon fra møtene vil bli tilgjengeliggjort på prosjektsidene i etterkant. Ved spørsmål, send en e-post hit.