Arbeidstider

Det er noe variasjon i arbeidstid i de ulike delene av utbyggingsprosjektet, men det er nå aktivitet sju dager i uken.

De mest støyene arbeidene gjøres hovedsakelig innenfor tidsrommet 07-19 mandag til lørdag. Fra og med søndag 28. november er det økt aktivitet også på søndager. På søndager vil det i stort sett dreie seg om mindre støyende arbeider, men det vil altså kunne være synlig aktivitet sju dager i uken.