Varsler støyende arbeid pinsehelgen

For å legge til rette for flere avganger, økt fart og bedre punktlighet på Vestfoldbanen bygges det nye dobbeltspor med omfattende forbedringer av jernbanen gjennom Drammen. I pinsehelgen må Bane NOR gjøre arbeid som krever togfrie spor, og som er støyende.

– Av sikkerhetsmessige hensyn må enkelte oppgaver som ligger tett på trafikkerte spor gjøres i togfrie perioder, sier prosjektsjef Hanne Stormo, som understreker at Bane NOR har forståelse for at arbeidet i pinsehelgen innebærer en merbelastning til innbyggere som trenger ro i helgene. Foto: Marianne Henriksen, Bane NOR

Fra 30. til 31. mai skal Bane NOR utføre arbeid i forbindelse med byggingen av det nye dobbeltsporet mellom Drammen og Kobbervikdalen.

– Enkelte oppgaver krever lengre økter uten trafikk, eller ligger så tett på trafikkerte spor at de må utføres i togfrie perioder av sikkerhetsmessige hensyn. Det siste er tilfelle i pinsehelgen, sier Hanne Stormo, som er leder for Bane NORs utbyggingsprosjekt Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen.Når vi spunter bruker vi en maskin som på dette bildet. Trykk på bildet for mer informasjon om spunting. Foto: Nils Maudal

Da skal entreprenøren til Bane NOR spunte i Kreftingsgate, i en del som ligger tett på sporområdet. Metoden vi skal spunte på i pinsehelgen, går ut på å slå eller presse stålnåler ned i bakken, slik at de fungerer som vegger eller avstivere.

Hva skal gjøres når?

Det skal spuntes på dagtid lørdag og søndag ved Kreftingsgate, mens det natt til søndag bli utført oppgaver som ikke anses som støyende. Da må maskiner og utstyr flyttes på.

Arbeid på lørdag blir utført fra Nybyen Godsterminal mellom klokka 07.00 og 23.00, mens arbeidet på søndag blir utført fra nordsiden av sporene mellom klokka 07.00 og 16.00. 

– Dersom det ikke dukker opp uforutsette problemer, vil spuntingen avsluttes tidligere på lørdag og starte senere på søndag. Det er noe usikkerhet rundt grunnforhold i området der vi skal spunte, derfor tas det hensyn til at mulige problemer kan føre til lengre arbeidstid i dette støyvarselet, sier Hanne Stormo.

På dagtid skal det i tillegg gjøres enkelte vedlikeholdsoppgaver på sviller og sporveksler i stasjonsområdet. Det skal også prøvegraves ved Skamarken og Ryddiggangen.

Beklager ulempene i utfordrende tid

– Vi i Bane NOR har forståelse for at denne helgen gir en merbelastning til innbyggere som trenger ro i helgene etter ukedager med støy fra våre anlegg, sier Stormo.

Hun understreker at det blir arbeid i pinsehelgen fordi noe av arbeidet bare kan gjøres ved spor der det ikke går tog. Arbeidet gjøres etter dialog med kommuneoverlegen, og det er lagt inn mindre støyende aktiviteter under kirketiden på søndag, mellom 10.30 og 13.00. Det blir som nevnt ikke så høy støy om natten at det blir tilbud om alternativ overnatting.

– Vi beklager ulempene arbeidene våre påfører Drammens befolkning, særlig i den krevende tiden vi alle opplever nå. Jeg vil også takke for forståelsen vi møter. Bane NOR har fått i oppdrag å bygge en jernbane for fremtiden, og drammenserne bidrar virkelig til at vi får gjennomført vår jobb og holdt hjulene i gang i en krevende tid, sier prosjektsjefen.

Vil gi enklere hverdager

Utbyggingen av nytt dobbeltspor mellom Drammen og Kobbervikdalen, i tillegg til fornyelse av stasjonen, vil ha betydning for både innbyggere, reisende og byutviklingen i Drammen når anlegget åpnes i 2024.

– Det vil man merke i form av en enklere hverdag for de reisende med økt kapasitet på Vestfoldbanen og bedre togavvikling i Drammen. Områder vil også bli frigitt og gir mulighet til både byutvikling og friområder, sier Stormo.

SPØRSMÅL & SVAR:

Hva skjer når dere spunter, hvorfor må dere gjøre det akkurat nå - og hvorfor kan ikke arbeidet utsettes? Disse spørsmålene, og flere andre, har vi svar på i denne lenken.

Nabokontakt (betjent mandag til fredag, kl. 09 - 15)

E-post: udk@banenor.no, telefon: +47 913 26 266

Dersom du ikke får svar på henvendelsen din, kan det skyldes at flere ringer samtidig. Da vil du bli kontaktet i etterkant.

Ved akutte hendelser som ikke kan vente til neste arbeidsdag, kan prosjektets beredskapstelefon benyttes: Tlf: +47 916 56 253.