Varsler arbeidshelg på Gulskogen

I helgen fra lørdag 21. til søndag 22. november vil Bane NOR utføre arbeid ved Gulskogen.

Helgen 21. til 22. november vil det bli arbeidet med en gravemaskin, en skinnegående gravemaskin og en borerigg i området på Gulskogen som er markert i bildet. Foto: Bane NOR, Lars Petter Rypdal

I perioden fra 04.00 lørdag 21. november til kl 16.00 søndag 22. november vil det pågå arbeid nær spor nord for Gulskogen stasjon. Dette arbeidet krever stans i togtrafikken av sikkerhetsmessige hensyn.

Denne helgen skal vi utføre nødvendig arbeid i forbindelse med byggingen av nytt dobbeltspor mellom Drammen og Kobbervikdalen.

Støy og nattarbeid

Arbeidene denne helgen kan komme til å overstige støygrenser for kveld og natt, derfor vil berørte naboer få tilbud om alternativ overnatting via SMS.

Ønsker du å benytte deg av overnattingstilbudet, send en e-post med navn, gateadresse og antall personer til udk@banenor.no innen torsdag 19. november.

Dersom du mener at du har spesielle behov for alternativt oppholdssted, kan du innen torsdag 19. november sende en e-post til udk@banenor.no eller kontakte oss på telefon 913 26 266. Linjen er betjent fra mandag til fredag kl 9 - 15.

Bane NORs prosjektleder Eirik Korsnes forteller at det vil bli lagt vekt på å unngå de mest støyende arbeidene innenfor tidsrommet fra kl 23.00 til 01.00, samt begrense kjøring med anleggsmaskinene på natten i boligområdene nær Gulskogen.

Maskiner i bruk

– Vi vil ta i bruk en gravemaskin og en skinnegående gravemaskin, i tillegg til en borerigg, sier Korsnes.

Han forklarer at riggen skal brukes for å bore hull for fundamenter for nye master for kontaktledningsanlegget, som forsyner togene med kjørestrøm.

–  Vi skal også montere kummer og trekke kabler langs sporet med en skinnegående gravemaskin, forteller prosjektlederen.

Konsekvenser for reisende

Reisende på strekningen Gulskogen – Mjøndalen vil bli berørt av arbeidene i sporet denne helgen, og få tilbud om alternativ transport.

Både Go Ahead og Vy setter opp alternativ transport for berørte tog, og gjør oppmerksom på at avgangstidene på alternativ transport kan avvike fra ordinær avgangstid.

For oppdatert informasjon om din reise og hvordan du skal komme deg frem; se nettsidene eller reiseplanleggerne til Entur, Vy, Go-Ahead og Flytoget.

Jobber for en enklere toghverdag

Korsnes minner om målet for det omfattende arbeidet som nå pågår flere steder denne helgen; togavviklingen vil bli bedre for jernbanens knutepunkt i Drammen, og gi de mange en enklere hverdag.

Klikk her for å lese mer om togfrie perioder grunnet byggearbeid, og for en oversikt over de større arbeidene rundt Drammen stasjon fram til 2025.

Passasjerene på Vestfoldbanen vil få kortere reisetid, flere avganger å velge i og bedre punktlighet fra åpningen av nye dobbeltspor i 2025.