Varsel om støyende arbeid på dagtid

I en periode på fem uker vil det fra uke 12 pågå støyende arbeider på dagtid på Nedre Strøm. Det skjer i forbindelse med byggingen av nytt dobbeltspor mellom Drammen og Kobbervikdalen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

I første omgang skal et testfelt bli grunnforsterket i området mellom Professor Smiths allé og Konnerudgata. Her er området markert med en hvit, stiplet strek. Foto: Øystein Grue

Hva slags arbeid skal gjøres hvor?

På området mellom Professor Smiths allè og Konnerudgata vil Veidekke etablere riggområde og forberede arbeidene tilknyttet betong- og løsmassetunnelen. I første omgang vil terrenget på området bli gravd ut til et lavere nivå. I forbindelse med denne utgravingen er det nødvendig å etablere en spuntvegg på vestsiden av området for å sikre tilstøtende hus og terreng. Dette arbeidet vil medføre en del støy. Det vil i tillegg bli noe støy fra de andre anleggsarbeidene på området (graving med gravemaskiner, massetransport med mer).

Deler av området vi skal gjøre dette på vil bli brukt som et forsøksfelt for grunnforsterkning. Grunnforsterkning er en vesentlig del av arbeidene tilknyttet bygging av betong- og løsmassetunnelen.

I løpet av de neste ukene vil Veidekke utføre grunnforsterkning på området for å teste metoden i massene her, og få flere parametere som er nødvendig for detaljprosjekteringen. Hensikten er å få et godt grunnlag for å forsterke grunnen ved bygging av betong- og løsmassetunnelen.

Det vil også bli boret rør det samme området og ned til et renseanlegg inne på anleggsområdet på Nedre Strøm. Røret vil bli brukt for håndtering av slam som følge av anleggsarbeidene.

Når vil arbeidene pågå?

Arbeidene vil bli utført på dagtid mellom klokken 07 og 19, fra mandag til fredag. Det er beregnet at spuntingen, som er den mest støyende aktiviteten, vil pågå i 10 - 12 dager i innenfor tidsrommet 16. mars til 24.  april.  Arbeid med testfeltet for grunnforsterkning er de eneste arbeidene som vil pågå i arbeidsdagene i påskeuka.

Blir det egne tiltak for spesielt støyutsatte?

Det er utarbeidet støyberegninger i henhold til Klima- og Miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging. Boliger som er utsatt for støy over grenseverdien på dagtid blir særskilt varslet om dette. Arbeidene skal foregå på dagtid og ingen vil i utgangspunktet få tilbud om overnatting.

Personer med særskilt spesielle behov vil bli bedt om å ta kontakt med prosjektets nabokontakt, for alternativt oppholdssted/overnatting på dagtid.

Kontaktinformasjon:

Nabokontaktlinjen er betjent fra mandag til fredag fra kl. 09-15.
Tlf. +47 913 26 266.  E-post: udk@banenor.no

Bane NOR beklager ulempene utbyggingen påfører naboer til arbeidene våre, og takker for forståelsen vi møter fra befolkningen i Drammen.

 I forbindelse med denne utgravingen er det nødvendig å etablere en spuntvegg på vestsiden av området for å sikre tilstøtende hus og terreng. På bildet ses en spuntrigg av typen som vil bli brukt i det omtalte arbeidet. Foto: Bane NOR