Varsel om nattarbeider på Nedre Strøm

I forbindelse med forberedende arbeider på Sundhaugsområdet i Bane NORs utbyggingsprosjekt Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen, blir det nødvendig å utføre enkelte aktiviteter på natten.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Foto: Øystein Grue

I denne omgang vil det bli utført arbeider i området langs jernbanesporet fra Nybyen til Sundland, og fra Nybyen til "Kamelen" fra 3. til 10. mars.

Vi vil benytte en huddig, som er en skinnegående traktor, til å trekke kabler langs sporet. Dette medfører begrenset støy.

Kablene som trekkes skal senere kobles til det nye koblingshuset vi har bygget på Nedre Strøm.

I påsken vil koblingshuset bli koblet til jernbanenettet, noe som medfører togstans på de røde dagene. I samme periode vil Bane NOR benytte anledningen til å bytte ut enkelte komponenter i signalanlegget.  Når dette er utført vil vi testkjøre passasjertog på strekningen. Slik kan vi sikre at alt fungerer som det skal før vi åpner for trafikk.

Det kan være at testkjøringen skjer på natten, men dette vil ikke medføre støy for de som bor i nærheten.