Utbyggingen av dobbeltspor er viktig for verdiskapingen i krisetid

Covid-19 pandemien påvirker oss alle. Utbyggingen av nye dobbeltspor er viktig for hele verdikjeden og kan bidra til å trygge arbeidsplasser. Derfor legger vi tilrette for fortsatt aktivitet der forholdene gjør det mulig.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

– I en situasjon der store deler av næringslivet i Norge rammes hardt, er det viktig at vi legger til rette for aktivitet der forholdene gjør det mulig, og smittefaren er liten, sier konserndirektør Utbygging i Bane NOR, Stine Undrum. Lars Tangerås, prosjektdirektør for Utbygging Vestfoldbanen til høyre. Innfelte bilder: Anne Mette Storvik, Bane NOR

Coronaviruset påvirker oss alle dypt i disse dager. Hva slags effekt Covid-19-pandemien vil få for utbyggingsprosjektene til Bane NOR er uvisst, men vi forventer at det vil gi noen konsekvenser.

Oppfordret til fortsatt drift

Bane NOR har fått i oppdrag å holde togtrafikken oppe, i tillegg til å opprettholde driften etter beste evne. Det gjelder også fremdriften i utbyggingsprosjektene til Bane NOR, i den grad det er mulig.

– Det gjelder både for oss, og for underleverandører gjennom hele verdikjeden. Dette er positivt for verdiskapningen i Norge, og gir trygghet for arbeidsplasser, understreker konserndirektør Utbygging i Bane NOR, Stine Undrum.

– I en situasjon der store deler av næringslivet i Norge rammes hardt, er det viktig at vi legger til rette for aktivitet der forholdene gjør det mulig, og smittefaren er liten, fortsetter Undrum.

Lars Tangerås, prosjektdirektør for Utbygging Vestfoldbanen ser viktigheten av dette også for sine utbyggingsprosjekter.

– Foreløpig er prosjektene våre på Vestfoldbanen i en situasjon der aktivitet kan oppretthodes, sier Lars Tangerås, prosjektdirektør for Utbygging Vestfoldbanen.

Viktig for hele verdikjeden

– Det gjelder både for oss, og for underleverandører gjennom hele verdikjeden. Dette er positivt for verdiskapningen i Norge, og gir trygghet for arbeidsplasser, understreker Undrum.

Bane NOR har et samfunnsansvar både for fremdrift og ikke minst for våre leverandører. Hvis vi skulle stanset eller trappet ned på våre aktiviteter ville det fått store økonomiske konsekvenser for våre leverandører. Ikke minst for alle de ansatte i disse selskapene.

Vi har mange leverandører som er helt avhengig av at produksjonen fortsetter. Bygg- og anleggsbransjen er en av de største bransjene i Norge. Det ville fått svært store konsekvenser dersom vi nå skulle stanse all produksjon. Entreprenørene jobber for å komme gjennom denne krisen, slik at de sikrer trygge arbeidsplasser også etter at korona-epidemien er over. 

Corona og konsekvenser for arbeidet vårt

– Hensynet til folkehelsen trumfer likevel økonomiske hensyn, vi følger utviklingen tett – både når det gjelder føringer fra sentralt hold, nye tiltak og hvilken effekt våre arbeider har på omgivelsene våre, sier Undrum.

Denne krisen har ført til sterke tiltak som endrer folks hverdag. Mange berørte naboer til anleggsplassene langs Vestfoldbanen er i karantene eller er bedt om å holde seg hjemme i en felles dugnad for å stoppe spredning av smitte.

Både Bane NOR og våre hovedentreprenører tar smittevernet på det største alvor og har iverksatt smitteverntiltak i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger, blant annet med utstrakt bruk av hjemmekontor, elektroniske samhandlingsverktøy, ekstra hygienetiltak og en bevissthet på å holde en sikker avstand til de man omgås.

– Det viktigste er at vi alle i samfunnet følger opp den nasjonale helsedugnaden. Solidaritetstanken har alltid stått sterkt i det norske folk, nå har vi muligheten til å vise det i praksis da det gjelder som mest, forklarer Undrum.