Stopp i tunnelsprenging for å legge asfalt

I sommer blir det tre uker uten sprenging i adkomsttunnelene på Austad og Danserud. Det skal legges asfalt inne i tunnelen så det blir lettere å holde rent i tiden framover.

Fra fellesferien starter opp i uke 28 vil det være pause i sprenging av adkomsttunnelene i tre uker. I denne perioden vil det likevel foregå andre type arbeider både på Austad og Danserud. På Gulliksrud blir det heller ikke sprenging, og der blir det veldig lite aktivetet.

Roligere arbeider, men fortsatt anleggstrafikk

For å kunne asfaltere innover i tunnelene må det først gjøres såkalt bunnrensk. Det betyr at massene som har utgjort den midlertidige kjørebanen inne i tunnelen skal fjernes. Dette arbeidet skjer inne i tunnelen hele døgnet. Massene som fjernes kjøres ut av tunnelene til et deponi. Kjøringen vil foregå på dagtid.

Når vi er ferdige med bunnrensken starter arbeidet med å bygge opp ny vegbane. For å få til det må det kjøres inn nye masser, som egner seg til å lage vei på. Dette arbeidet vil foregå på dagtid og varer omtrent i én uke, det vil si uke 29. Asfalteringen starter når den nye vegbanen er etablert. Asfalten kjøres inn i tunnelen på dagtid, og den nye veien i tunnelen skal være ferdig i løpet av uke 30.

– I perioder vil det bli like mange biler ut og inn av anleggsområdet som når det er sprenging av tunnel. Når asfalten er på plass vil støvplagene bli mindre for dem som bor i området, forklarer Hanne Wiig, Bane NORs prosjektleder for arbeidet på Austad og Danserud.

Mindre viftestøy

Siden arbeidet i fellesferien også vil foregå inne i tunnelen, er det nødvendig å ha på viftene i tunnelåpningene. Det er ikke like stort behov for luft som under vanlig sprenging og viftene kan gå med redusert kapasitet, noe som gir betydelig mindre viftestøy

– Vi har som mål å redusere viftekapasiteten noe på dagtid, og enda litt mer når det er natt, forklarer Hanne Wiig. Hun legger til at det bare foregår nattarbeid i uke 28, så viftene vil ikke gå om natta i uke 29 og 30.

Dette er arbeidstidene

I hele fellesferien blir det arbeidet på dagtid alle hverdager. Kvelds- og nattarbeidet vil kun foregå i uke 28, og da bare 50 meter eller lengre inn i fjellet. På lørdager er det arbeidstid fra klokken 8 til 17. Det blir ikke arbeid på søndager.

– Vi håper de som er naboer til prosjektet på Austad og Danserud, og som ikke reiser bort på ferie, vil oppleve en litt roligere hverdag helt uten sprengingen i tre uker. For å holde framdriften i prosjektet er vi beklageligvis nødt til å gjennomføre en del andre arbeider i fellesferien, sier Hanne Wiig.

Nabokontakt

Har du spørsmål om arbeidet, kan du kontakte vår nabokontakt på e-post udk@banenor.no eller telefon 913 26 266. Denne telefonen er betjent fra mandag til fredag kl. 0900 - 1500.