Slik skal vi bygge videre på Øvre Strøm

300 meter av Drammenstunnelen må bygges i et område der det ikke er fast fjell. For å kunne bygge denne delen av tunnelen må vi «lage fjell» ved hjelp av betong og betongpeler. Det kalles jetpeling*.

Her ser vi en av rigg som allerede er i gang med jetpeling. Det brukes mye vann og derfor blir det også mye søle. Foto: Marianne Henriksen, Bane NOR.

Dette er en del av ny Vestfoldbane mellom Drammen og Kobbervikdalen, der Drammenstunnelen utgjør 6 kilometer av til sammen 10 kilometer med nye dobbeltspor. Denne delen av tunnelen som bygges i betong kalles en løsmassetunnel*.

Her er en liste med spørsmål og svar, som også gir deg forklaring på faguttrykkene i denne teksten. Uttrykkene det gjelder er markert med en stjerne*

Spuntingen nærmer seg slutten

Spuntingen* har nå kommet opp til Professor Smiths allé, og det blir en pause på et par uker før siste innspurt med denne typen arbeid.

– Vi flytter Professor Smiths allé inn på det som nå er anleggsområdet mellom ‘Proffen’ og Konnerudgata. Når det er gjort, må vi i gang med spuntingen igjen fra siste halvdel av september. Det skal spuntes 15-20 meter til vi har krysset veien. Denne spuntingen varer i to til tre uker, forklarer Lise Backer, som er prosjektleder for arbeidet i området.

Midlertidig omlegging av veier

Det er flere veier som blir flyttet på i området. Konnerudgata er flyttet sideveis sørover inn mot 3. Strøm terrasse, mens 3. Strøm terrasse er flyttet inn på eiendommen i Konnerudgata 55.

4. Strøm terrasse holdes foreløpig åpen, men det blir anleggsaktivitet i området. Strømsbakken blir stengt fra nedsiden.

–  Det er viktig å følge skiltingen og være oppmerksom på sperringer og gjerder. Det er også viktig at myke trafikanter som beveger seg i området er litt ekstra oppmerksomme. Selv om de som kjører massetransport og store maskiner har spesiell opplæring i det er det viktig at de som går og sykler sørger for å være synlig i trafikken, sier Backer.

Forbereder bygging av tunnel

Flytting av veiene er forberedelser til arbeidet vi skal gjøre for å bygge løsmassetunnelen*.

For å forsterke grunnen vi skal bygge i må vi lage betongpeler i bakken. Dette kalles jetpeling*. For å lage jetpeler bruker vi store jetpelerigger, som er opp til 40 meter høye. Riggen borer et lite hull i bakken. Boret har to dyser som spruter ut vann og betong.

– Blandingen av sement og vann blander seg med løsmassene, slik at de blir faste. Da kan vi grave tunnel innover i disse massene, forklarer Backer.

Mer søle, mindre støy

I området på Øvre Strøm, der jetpelingen skal foregå, er det ganske bratt. Derfor må vi lage plattformer for at riggene skal stå vannrett. Det skal stå jetpelerigger i 3. Strøm terrasse, Strømbakken og 4. Strøm terrasse. Riggene vil flytte seg litt etter som arbeidet går framover.

Fra midten av september vil den første riggen være i gang med arbeidet. De andre vil komme i gang etter hvert.

Her kan du se og høre hvordan det ser ut når vi jetpeler:

– Det vil bli ganske mye søle, fordi det blir brukt mye vann og betong i forbindelse med jetpelingen. Derfor vil husene vi har kjøpt i dette området bli pakket inn i plast for å beskytte dem mot støv og søle, forteller Lise Backer.

Hun legger til at arbeidet med å lage jetpeler støyer ganske mye mindre enn spunting.

Jetpelingen i området på Øvre Strøm er planlagt å holde på fram til oktober 2021.