Pakker inn hus i plast

I disse dager dekkes 3. Strøm terrasse, nr 2 og 4 til med presenning. Husene vil etter planen være tildekket fram til sommeren 2021.

Det er boligene som kommer tettest på arbeidene med jetpeling, som pakkes inn i plast/presenning.

– Dette gjør vi for å beskytte fasaden på boligene, siden arbeidene med jetpeling gir en del søl fra betongblandingen som brukes for å lage pelene, forklarer Gunstein Mork. Han er Bane NORs byggeleder i arbeidet som nå pågår på Nedre og Øvre Strøm.

Dette arbeidet kan du lese mer om i denne artikkelen.

I første omgang er det to boliger som pakkes inn med presenning slik at Bane NORs entreprenør kan begynne å jetpele på sørsiden av Konnerudgata. Mork forteller at utover høsten vil flere boliger oppover Strøm terrasse bli pakket inn med presenning.

Husene som pakkes inn i plast er innløste, slik at de av sikkerhetsmessige hensyn ikke er bebodd i byggeperioden.

Lurer du på hva jetpeling, spunting eller løsmassetunnel er?
Her har vi samlet forklaringer på dette og mer!

Denne videoen viser jetpeling: https://youtu.be/4uxPfLgDg3s