Nattarbeid på Austad

Arbeidet med å klargjøre tunnelpåhugget (tunnelinngangen) på Austad er i gang. En viktig del av arbeidet når vi sprenger berg, er å tette sprekker i berget for å forhindre at vann lekker inn i tunnelen og at grunnvannet senker seg.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det innebærer at vi borer hull i en bue rundt tunnelprofilet. Deretter pumpes det en sementbasert injeksjonsmasse inn i hullene for å tette sprekkene i berget. Selve injeksjonen er en uforutsigbar prosess, fordi det må pumpes inn masser helt til berget er «mettet». Det er litt vanskelig å forutsi om det tar 10 timer eller 30 timer, derfor kan det forekomme at denne aktiviteten pågår utover natten.

Dette er ikke arbeid som medfører støy som overstiger grenseverdiene. For å være på den sikre siden, vil det være Bane NOR ansatte på jobb som vil følge med på støymålerne som er satt opp i området.  

Ta kontakt med oss på e-post: udk@banenor, eller på telefon 913 26 266 (09-15) hvis du ønsker mer informasjon. 

Nedenfor har vi laget en forenklet illustrasjon som viser gangen i tunnelarbeid. Klikk på bildet for større versjon.  
Illustrasjoner Arild W. Solerød