Se de ferske flybildene våre av Drammen

Disse bildene, tatt fra helikopter over Drammen, viser en by i endring og utvikling.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Alle bildene er tatt en knitrende kald vinterdag i 2020, av Jernbanemagasinets fotograf Øystein Grue.

Flyturen gir bilder av Drammen fra ulike himmelretninger, og viser blant annet de ulike anleggsplassene til Bane NOR, med påhugg til tunneler på Austad, Danserud og Gulliksrud. Vi får også et godt inntrykk av  området der tilriggingsarbeidet nå pågår på Nedre Strøm, før bygging av løsmassetunnel og betongkulvert.

Bidrar til byutvikling

En forbedret jernbane i Drammen bidrar til god byutvikling, i tillegg til et bedre tilbud for de reisende med Vestfoldbanen.

Prosjektet Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen er en del av InterCity-satsingen, og den storstilte utbyggingen av jernbanen på Østlandet. Utbyggingen Bane NOR skal gjennomføre her i Drammen, vil gi halvannen million innbyggere kortere reisetid og mulighet for flere avganger.

Miljøgevinst

Togtrafikken gjennom Drammen blir med utyggingen mer effektiv og mindre belastende for omgivelser og miljø.
Bane NOR legger vekt på at de reisende skal kunne komme seg enkelt til og fra stasjonene med buss, til sykkel eller fots slik at vi kan styrke miljøgevinsten av utbyggingen. Det skal bli enklere og mer atttraktivt å reise kollektivt.

Knutepunktutvikling

I et styrket kollektivtilbud ligger også lokal by- og knutepunktutvikling, nye boliger, arbeidsplasser, handel og kulturtilbud, et styrket bo- og arbeidsmarked.

Det er med andre ord et stort potensiale for god byutvikling når vi bygger en fremtidsrettet jernbaneløsning i Drammen!

For å følge utbyggingen, er disse kanalene opprettet:

Bane NORs karttjeneste, som ble lansert 4. mars 2020 - og som vil bli videreutviklet i takt med prosjektet. Denne er laget spesielt for Drammen.

Ukentlig SMS-tjeneste: Send «UDK info» til 26112.
(Avmelding: UDK SLUTT til 26112)

Facebook: søk opp gruppen «Drammen | Bane NOR» og bli medlem.

Nabokontakt: udk@banenor.no, tlf. 913 26 266 (mandag – fredag 09 – 15).