Følg framdriften på tunnelen og arbeidene våre

Bane NORs utbyggingsprosjekt Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen sender ut ukentlige SMS om arbeidene som pågår, egne SMS-varsler i forkant av sprengninger og publiserer nå framdriften på tunnelarbeidet i Drammen. Her er mer informasjon:

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Hver mandag forteller vi om hvilke arbeider Bane NOR gjør hvor ved utbyggingsprosjektet vårt i Drammen, dette finner du under fanen "Her jobber vi nå". Du kan også lese hvor langt arbeidet med tunnel er kommet, vi publiserer framdriften på denne siden.

Ved å sende SMS UDK Info til nr. 26112, kan du motta informasjon om arbeidet vårt hver uke. For å avslutte abonnement, send "UDK SLUTT" til 26112.

Følg framdriften på tunnelen

I oversikten over arbeidet i uke 6, kan du nå lese at vi er nå kommet mer enn 50 m inn i fjellet på Danserud og Gulliksrud, det gjør at vi nå kommer inn i fase 2 av prosjektet og arbeidstidene utvides. Dette vil i hovedsak merkes ved at sprenginger kan forekomme frem til kl 23 på kvelden. På Austad forventer vi å passere 50 m i løpet av uken og vil da også utvide arbeidstidene her.

Du kan følge med på fremdriften her.

Etter hvert som vi jobber oss innover vil støyen fra sprengningene bli gradvis mindre merkbar.

Anbefaler gratis varslingstjeneste

Ved sprengningsarbeider ute varsles arbeidene med en hørbar sirene. Denne sirenen vil du ikke høre når arbeidene skjer inne i tunnelen. Vi anbefaler alle som bor i nærheten av våre tunnelarbeider, og som ønsker å få informasjon om sprenging, å melde seg på vår SMS-varslings-tjeneste. For å motta varslinger registrerer du deg her.
Dette er en gratistjeneste, og du vil motta en SMS omtrent 15-45 minutter før sprenging skjer.

Husk å dele informasjon om sprengninger med både barn og voksne i husholdningen slik at alle er forberedt på eventuelle vibrasjoner. Å vite når sprengninger skal skje oppfattes beroligende for mange. 

Sikkerhet

Sikkerheten til menneskene rundt oss, entreprenørene som jobber for oss, og våre egne ansatte, har høyeste prioritet. Vi gjennomfører en rekke trafikksikkerhetstiltak rundt anleggene våre og langs veier som brukes til massetransport. 

Prosjektet jobber også med informasjon i forbindelse med trafikksikkerhetstiltak for myke trafikanter. Vi vil blant annet sette opp informasjonsskilt i takt med endrede gang- og sykkelveier som følge av byggingen vår, vurdere ekstra belysning og bruk av trafikkvakter for å sikre myke trafikanter.

Du kan lese mer om arbeidene vi holder på med hver uke på denne siden

Bane NOR beklager de ulempene prosjektet påfører naboer og reisende, og takker for forståelsen vi møter fra Drammens befolkning.

Kontakt prosjektet
Har du spørsmål om arbeidet, kan du kontakte vår nabokontakt på e-post udk@banenor.no eller telefon 913 26 266.
Denne telefonen er betjent fra mandag til fredag kl. 0900 - 1500. 
Dersom du ikke får svar på henvendelsen, kan det skyldes at flere ringer samtidig. Da vil du bli kontaktet i etterkant av vår nabokontakt.