Dette skal skje ved Gulskogen i 2020

Det er nå aktivitet i området vest for Gulskogen stasjon. Her forbereder Bane NOR byggingen av nytt dobbeltspor.

– Vi rydder plass til våre arbeider langs sporet fra Rødgata og vestover langs bebyggelsen til litt forbi Olav Bjaarlands gate. Vi skal fjerne vegetasjon og tilstøtende bygg, forklarer prosjektleder for arbeidene her, Eirik Korsnes. Prosjektleder Eirik Korsnes

Han forklarer at flere garasjer i Oscar Wistings gate skal fjernes, mens støyskjermen vest for Rødgata vil bli flyttet midlertidig i anleggsperioden. En ny støyskjerm vil senere bli bygget på nesten det samme stedet som dagens støyskjerm. Det vil først skje i 2021. 

– Vi er også godt i gang med å etablere anleggsområdet vårt på Arbojordet, som vil bli tatt i bruk nå i mai. Når vi er ferdige i 2025, vil vi vil sørge for at området blir som før vi startet arbeidet vårt, forsikrer prosjektlederen.

Botnen forklarer litt om foreløpig planlagte arbeider 2020, men understreker at endringer kan forekomme.

– Det vi har planlagt vil bli tilpasset entreprenørens drift og fremdrift underveis, sier Korsnes.

Dette skal skje i 2020*

Mai – juni: Arbeider med rydding for plass til anlegget samt flytting av eksisterende støyskjerm til midlertidig plassering. Litt avhengig av løsning som velges vil dette ikke være veldig støyende. Arbeidet vil pågå fra kl. 07-19. Etter flytting av støyskjerm vil det meste av arbeidet pågå bak denne for å skjerme beboere.

Juni – juli: Omlegging av eksisterende kabler mellom spor og boliger. Arbeidet vil pågå fra kl. 07-19.

August: Vi skal tilrettelegge for oppstart kalk-/sementstabilisering, og prøvepele.

Oktober – november: Litt avhengig av senere valgt løsning kan vi etablere fundamenter for fremtidig støyskjerm.

Oktober – desember: Kalk-/sementstabilisering. Dette er noe støyende. Arbeidet vil pågå fra kl. 07-19.

*Det kan forekomme nødvendig arbeid i helger, og i togfrie perioder. Dette informerer vi spesielt om i forkant.

SMS-tjeneste om arbeidene

Ved å melde deg på SMS-tjenesten vår, kan du få mer informasjon etter hvert som ulike type arbeid skal utføres. Dette publiseres også hver uke i lenken "Her jobber vi nå".

For å motta SMS-varsler om hva slags arbeid som kommer, sender du SMS med teksten "UDK Info" til 26112. (For å avslutte abonnement, sender du "UDK SLUTT" til 26112.)

Husk at du også kan følge prosjektet på Facebook, her vil du også kunne se hva som pågår hvor og når i utbyggingsprosjektet vårt.