Forberedte anleggssjåfører på skolestart

Torsdag var sjåførene som kjører steintransport fra Bane NORs tunnelanlegg samlet for å få viktige påminnelser før skolestart. I 14 dager framover vil også trafikkvakter sørge for tryggere skolevei i tilknytning til transportrutene.

– Vårt viktigste fokus er sikkerhet for andre og oss selv, både inne på anleggene og utenfor. Vi skal vise omtanke for omgivelsene, og må forstå at våre store anleggsmaskiner virker skremmende på mange, sier prosjektleder for massetransport, Tor Hellek Tollehaugen til rundt 30 frammøtte sjåfører.

Tollehaugen og sjåførene kommer fra arbeidsfellesskapet Alf Johansen og T. Engene, som er transportører for Bane NORs tunnellentreprenør Veidekke.

Trafikkvakter hjelper barna

– Tenk fart, vis hensyn, husk at det er skolestart til uka – og tenk på naboene til anleggene våre, understreket Tollehaugen.

Som et ledd i trafikksikkerheten til skolebarna, vil Bane NOR ha trafikkvakter som vil sikre krysning av veier på flere kritiske punkter de første 14 dagene etter skolestart.

LES OGSÅ: Myke trafikanter - vårt viktigste fokus

– De vil være på vakt flere timer fra skolestart og ved slutten av skole eller fritidsordning fra 17. til 28. august, deretter setter vi inn vakter hvis vi ser spesielle behov, sier Jan Sverre Svendsen, som er ansvarlig for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved tunnelprosjektet til Bane NOR.

Viktig om blindsoner

Utover kvelden fikk sjåførene se anleggsmaskinene fra et skolebarns ståsted, og se filmen om hvor stor blindsonene på bilene er.

– Få øyekontakt med de som skal krysse veien, og hils på dem, understreket Ivar Sletta fra Veidekke, og ga påminnelser basert på hendelser med anleggstransport både her og andre steder i landet.

Se filmen om blindsoner her.

Videre fikk sjåførene en status for massetransporten så langt – se lenger ned i denne saken.

Sjekk lasten!

Det ble også understreket hvor viktig det er å sjekke lasten slik at stein ikke faller av under transport.

– Vi skal alltid sjekke lasten fra rampen før vi kjører ut fra anlegget, og gå en runde rundt bilen for å sjekke at det ikke har falt steiner ned på andre deler av bilen – steiner som kan løsne under transport, var påminnelsen fra Svendsen.

Videre fikk de en demonstrasjon på hvordan selvredder i tunnel virker, bruk av redningskammeret inne i tunnelen og en påminnelse om alltid å bruke personlig verneutstyr.

Bane NOR ønsker å besøke skolene med en anleggsmaskin, noe som tidligere har vært populært for elevene og gitt dem forståelse for blindsonene. Med korona-tiltak er det vanskeligere, men vi håper på å få til en løsning i dialog med skolene som er berørt av vår anleggstrafikk.

Sjåførenes fokus fremover:

 • Nå er det skolestart, vi har fem skoler som er i nærområdene til våre anlegg i Drammen.
 • Pass på farten, vær ekstra oppmerksom på de minste trafikantene.
 • Ha øyekontakt med de som skal krysse veien. Hils!
 • Sjekk biler før utkjøring på offentlig vei, det er viktig at dette også blir gjort grundig i Drammen havn etter tipping.
 • Alle som sitter på i bilene skal være godkjent og ha tatt nødvendige kurs.

Påminnelser til sjåførene:

 • Alle biler skal sjekkes før man kjører ut av anleggsområdet, stein skal ikke ligge slik at den kan falle ut i veibanen under transport.
 • Parkeringsvakt på Austad skal være på plass før utkjøring kan starte.
 • Pass på at lenser ikke fylles over ved tipping av lasten i Drammen havn, 5 meters avstand til kaikanten skal overholdes
 • Ikke bruk mobil under kjøring
 • Avpass farten
 • Bruk personlig verneutstyr

Status for produksjon per 13. 08.20:

 • Austad: Ferdig tverrslag på 543 meter, snart ferdig omlastestasjon.
 • Danserud, 664 av 832 meter er drevet.
 • Gulliksrud: 635 av 1350 meter er ferdig drevet, her blir det mellomlager av stein inne i tunnelen.
 • Vi har så langt tatt ut 223 000 faste* kubikkmeter fjell, og skal totalt ta ut i overkant av 1 million faste* kubikkmeter.
 • Vi vil i løpet av høsten tilnærmet doble produksjonen.

* En fast kubikkmeter med stein er en massiv steinkloss slik den er før den skytes ut. Når denne sprenges, vil den dele seg opp i mange mindre deler og ta mye større plass. Det som var en fast kubikkmeter med fjell, vil etterpå være et sted mellom 1,7 og 1,9 kubikkmeter løse masser.