Vi er godt i gang med arbeidet med selve betongtunnelen

Etter påske startet arbeidene med selve betongtunnelen som vil gå fra Nedre Strøm og frem til Konnerudgata. Den skal bygges gjennom leire, sand og stein. Arbeidet er komplisert til tider støyende.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

I området på Nedre Strøm vil det være en byggegrop der fremtidig togtrasè skal gå, slik at vi kan grave ut massene og støpe den fremtidige betongtunnelen nede i byggegropa. Entreprenøren Veidekke starter på hovedarbeidene etter påske. Foto: Nils Maudal

Denne våren startet vi med den tyngre delen av arbeidene. Det vi skal gjøre fremover, vil føre til mer støy sammenliknet med tidligere. Arbeidet med å etablere byggegropa for betongtunnelen, vil skape mest støy. Her skal spuntnåler slås ned i bakken. Dette vil pågå i perioder ut året.

Dette skal vi gjøre framover:

I området på Nedre Strøm må vi etablere en byggegrop der fremtidig togtrasè skal gå, slik at vi kan grave ut massene og støpe den fremtidige betongtunnelen nede i byggegropa. På hver side av byggegropa etableres det støttevegger som hovedsaklig vil være laget av stål. Det er dette som kalles spunt. Når spunten bankes ned i bakken av en stor maskin, fører det til støy.

Når spuntveggene er på plass, vil det bli utført grunnforsterkning. Deretter kan vi begynne å grave ut massene på innsiden av byggegropa.
Grunnforsterkningen i gropa utføres både for å stabilisere gropa ved utgraving og for å sørge for at byggegropa vil være tilnærmet tett.

Grunnforsterkningen utføres med jetpeler i området hvor grunnen hovedsakelig består av sand og grus, og ved kalk-sement stabilisering der massene består av leire. I områder hvor grunnen delvis består av både leire og sant/grus vil begge metodene bli benyttet.

Arbeidene vil i hovedsak foregå fra klokka 0700 til 1900 på hverdager og fra klokka 0800 til 1600 på lørdager.

Korona – går arbeidet som normalt?

Korona-epidemien har ført til sterke tiltak som endrer hverdagene våre. Liv, helse og sikkerhet kommer først i alt Bane NOR gjør, og vi tar situasjonen som har oppstått på største alvor.
Samtidig har vi som mål å holde aktivitetsnivået i våre prosjekter oppe, for å bidra til å holde den norske økonomien i gang.

Det er en risiko for at korona-situasjonen kan føre til lavere fremdrift for utbyggingsprosjektet, til tross for at våre leverandører og entreprenører gjør en fantastisk jobb. Med bakgrunn i dette kan enkelte aktiviteter bli endret i forhold til hva vi har varslet og informert om. Det håper vi på forståelse for.

De fleste leverandørene og entreprenørene har medarbeidere i karantene på grunn av korona. Likevel har vi til nå oppnådd god produksjon i anleggene våre her i Drammen. Vi er imponert over entreprenører og leverandører som jobber svært godt med å sikre fremdrift i en krevende periode.

Varsler på SMS

Når vi utfører arbeider som krever varsling til berørte naboer, vil disse naboene motta et SMS-varsel fra Bane NORs støyvarslingssystem.
I tillegg publiserer vi hver uke informasjon om hva vi vil jobbe med framover, spesielle arbeider og milepæler. Informasjonen sendes også som et SMS-varsel, men da kun til de som har meldt sin interesse.
Slik melder du deg på tjenesten: Send UDK Info til 26112. Du kan melde deg av tjenesten ved å sende UDK SLUTT til 26112.

Nabokontakt

Vår nabokontaktlinje er betjent mandag til fredag, kl. 0900 - 1500.
E-post: udk@banenor.no, telefon: +47 913 26 266
Dersom du ikke får svar på henvendelsen, kan det skyldes at flere ringer samtidig. Da vil du bli kontaktet i etterkant.

Vi i Bane NOR beklager ulempene utbyggingen påfører naboer og berørte innbyggere, og takker for forståelsen vi møter fra Drammens befolkning.