Begrenser tidsrommet for spunting i fellesferien på Nedre Strøm

Det er tøffe tak for dem som er naboer til anleggsområdet på Nedre Strøm. Selv om Bane NOR er nødt til å ha full drift der i sommer vil vi begrense spuntingen fra mandag til torsdag mellom klokken 8 og 17 i fellesferien.

– Vi skjønner at det er slitsomt å være nabo til dette anlegget, og vi beklager støyen og belastningen vi påfører dere som bor der. Derfor har vi blitt enige med entreprenøren om å begrense de mest støyende aktivitetene i fellesferieukene 28, 29 og 30. I disse ukene vil spuntingen foregå fra mandag til torsdag mellom klokken 8 og 17, forteller Lise Backer som er prosjektleder for arbeidet på Nedre Strøm.

Hun legger til at de øvrige arbeidene vil gå som normalt: mandag til fredag mellom klokken 7 og 19 og lørdag klokken 8 til 16.

– Det er helt nødvendig å ha full drift på anlegget på Nedre Strøm i hele ferien for at vi skal holde framdriften og bli fortest mulig ferdig med de mest støyende arbeidene, sier Backer.

Her kan du følge framdriften i vår karttjeneste.

Fortsatt spunting

Spuntingen er godt i gang, noe som naboene har merket lenge. Når vi spunter slår og presser vi store plater av stål ned i bakken til et nivå under der vi skal grave. Disse vil fungere som vegger i byggegropa når vi graver oss ned der vi skal legge den nye jernbanen.

– Framdriften for spuntingen har vært god til nå, og før sommerferien er vi ferdige med omtrent 60 prosent, kan Lise Backer fortelle.

I sommerferien fortsetter spuntarbeidene nordover mot elva. I dette området er bakken så myk at spunten går lett og hurtig ned i bakken. Spuntingen fortsetter også sørover mot Professor Smiths allé.

For at spuntingen skal gå lettere i dette området borer entreprenøren hull med boremaskin på forhånd. På denne måten blir det lettere å få spunten ned i bakken, det blir mindre støy og bedre framdrift.

Prosjektleder for arbeidene på Nedre Strøm og 'Øya', Lise Backer, går en aktiv sommer i møte. Foto: Marianne Henriksen, Bane NOR

Jetpeling

– I sommer vil vi også drive med det vi kaller jetpeling, både på «øya» mellom Professor Smiths allé og Konnerudgata, under selve Konnerudgata og på Nedre Strøm, forteller Backer.

Jetpeling er en måte å tette og stabilisere grunnen på. Det bores dype hull hvor sement blandes inn i jordmassene med høyt trykk. På denne måten lager vi støpte søyler med en diameter på omtrent to meter, som består av en blanding av sement, sand og grus.

Her kan du se en video av hvordan jetpeling foregår

Sekantpeler

I området nord for gangveien langs Professor Smiths allé til der tunnelen starter ved Konnerudgata, er bakken så hard at det ikke er mulig å sette spunt.

– Det betyr at vi må sette ned noe som kalles sekantpeler. Først borer vi et hull som er 1-1,5 meter i diameter. Når hullet er ferdig boret fylles det med sement. Deretter presser vi en stor sylinder av armeringsjern ned i hullet, forklarer Lise Backer.

På denne måten blir det støpt kraftige, armerte søyler som vil holde på «veggen» når vi graver oss ned for å bygge tunnelen.

Stabilisering av kalksement

I den nordre delen av der hvor kulverten til løsmassetunnelen skal bygges er det kvikkleire. Denne leira er veldig bløt og må stabiliseres før vi kan begynne å grave her.  

Det gjør vi ved at vi borer store hull og blander kalk inn i leira ved hjelp av store ‘miksmastere’. Når det blir gjort skjer det en kjemisk reaksjon som gjør at leira blir hard og stabil, slik at vi får faste søyler i kvikkleiren.

Arbeider til høsten

– Alle disse arbeidene vil fortsette utover høsten. Spunting, nedsetting av sekantpeler og stabilisering med kalksement forventer vi å bli så og si ferdig med før snøen faller, men jetpelingen vil fortsette i minst ett år, sier Lise Backer.

Når byggegropen er ferdig stabilisert vil vi starte å grave og frakte ut massene. Samtidig setter vi bjelker mellom spunten på hver side av byggegropen for å gjøre den stiv.

Løsmassetunnelen skal bygges under Professor Smiths allé. For å stabilisere massene under veien må denne flyttes litt frem og tilbake. Derfor må vi også etablere en midlertidig bro over byggegropen for å grave ut og støpe kulverten/tunnelen i dette området. Dette kommer det mer informasjon om etter hvert.

Nabokontakt

Nabokontakten i prosjektet kan gi deg svar på henvendelser fra mandag til fredag, kl. 09 - 15. Du kan sende henvendelser til vår e-post: udk@banenor.no, eller ringe nabokontakten på telefon: +47 913 26 266. Telefonen er kun betjent i ukedagene fra kl 0900 til kl 1500. Det er kun en nabokontakt på vakt, derfor kan det være at du ikke får svar på henvendelsen din fordi flere ringer samtidig. Nabokontakten vil se ditt anrop og kontakte deg i etterkant.

Vi besvarer henvendelser på e-post fortløpende, eller formidler våre svar til deg så snart vi får svar på spørsmålene du har. Nabokontakten henter inn svarene fra de rette fagpersonene i utbyggingsprosjektet vårt.

Ved akutte hendelser som ikke kan vente til neste arbeidsdag, kan prosjektets beredskapstelefon benyttes: Tlf: +47 916 56 253.