Arbeider ved Drammen stasjon i påsken

I påsken skal det bli utført arbeid som må til for utbyggingen av nytt dobbeltspor mellom Drammen og Kobbervikdalen og fornyelsen av Drammen stasjon. Dermed blir det også buss for tog for de reisende.

Denne påsken benytter Bane NOR den togfrie perioden fra 9. til 12. april til å få utført arbeid som ikke er mulig når det er trafikk på sporene. Mesteparten av arbeidene vil foregå ved Drammen stasjon, vest for bybrua. Foto: Øystein Grue

Utbyggingen av nye dobbeltspor vil gi økt kapasitet på Vestfoldbanen, føre til en bedre hverdag for de reisende og mer miljøvennlig transport.

Med covid-19 pandemien er arbeidene som gjøres på jernbanen viktig for hele verdikjeden i Norge, og kan bidra til å trygge arbeidsplasser. Derfor legger vi til rette for fortsatt aktivitet der forholdene gjør det mulig.

Her kan du lese mer om alternativ transport og strekningene som er togfrie denne påsken. Klikk her for å komme til Entur.no.

Denne påsken benytter Bane NOR den togfrie perioden til å få utført arbeid som ikke er mulig når det er trafikk på sporene. Fra 4-13. april skal det jobbes i Lieråsen, mens vårt utbyggingsprosjekt har arbeider på gang fra 9. – 13. april ved Drammen stasjon. Dette medfører noe støy på dagtid.

Nytt koblingshus 

I den togfrie perioden skal det gjøres en større omkobling av strømforsyningen vest for Drammen stasjon. Det er bygget et nytt koblingshus som skal tas i bruk, i tillegg skal det gjennomføres skjøting av høyspentkabler samt nødvendige tester av det nye anlegget.Det nye koblingshuset skal tas i bruk, i påsken gjøres arbeidet som må til.

– Da vil vi gjøre det arbeidet som må til for å få det nye koblingshuset i drift slik at kjørestrømmen til togene igjen kan tilkobles, sier Øyvind Frantzen, som er prosjektleder for dette arbeidet.

Klargjør for nye strømkabler

Videre skal det gjøres klart for midlertidige føringsveier, som er kabelkanaler for strømkabler, ved Drammen stasjon. Disse kabelkanalene vil bli liggende over bakkenivå i området ved stasjonsbyggene og blokkene rett vest for bybrua.

– Entreprenøren vil bruke gravemaskin med ekstrautstyr som gjør at vi får slått stolper ned i bakken som støtte for kabelkanalene. Dette medfører noe støy. Midlertidige strømkabler kan ikke graves ned i bakken, derfor må vi gjøre det på denne måten, sier Bane NORs byggeleder her, Thomas Gienke.

Arbeidet vil bli utført fra 9. til 12. april, i tidsrommet 07.00 til 19.00, og foregå langs boligblokkene rett vest for bybrua. Vi forsøker etter beste evne å forskyve det mest støyende arbeidet til etter kl 09.00. 

Det vil også bli boret et par timer inne i terminalbygget i Nybyen, og anses ikke som støyende arbeid for naboer. Dette vil pågå noen timer 9. april.

Forbedrer signalanlegget

Som forberedende arbeider til ombyggingen som skal gjøres av Drammen stasjon må det utføres endringer i signal-/sikringsanlegget. Det må gjøres for at det skal bli mer robust i kommende anleggsfaser.

Endringene vil sørge for at togstyringen fra stasjonen forbedres.Det skal legges kabelkanaler for strømkabler ved Drammen stasjon. Foto: Ronny Georg Stene, Bane NOR

For å sikre at alt fungerer som det skal og banen settes i drift igjen, vil det bli testkjørt passasjertog på sporene. Dette vil skje fra kl 20.00 søndag til 03.30 natt til mandag 13. april.

Korona-tiltak under arbeidene

Både Bane NORs og entreprenørens ansatte følger pålegg og retningslinjer fra helsemyndighetene under arbeidene som skal gjøres denne påsken.

Alle som skal utføre arbeider under den togfrie har på forhånd gjennomført en sikker jobbanalyse (SJA), der fare for smitte av korona-viruset er tatt med i tillegg til de andre mulige sikkerhetsrisikoene.

Dette er vi spesielt bevisste på nå:

  • Vi forsøker å holde avstand etter beste evne under arbeidet, 1 meter etter anbefaling fra myndighetene. 
  • I størst mulig grad løses eventuelle møter med god avstand til hverandre (anbefalt 2 meter).
  • Vi samkjører ikke til og fra arbeidet.
  • Håndhygiene er viktig. Derfor legger vi til rette for utstrakt håndvask.
  • Vi bruker hansker, dette er spesielt viktig der flere berører samme punkt – på verktøy, dørhåndtak og liknende. 
  • Felles arealer for spising eller andre oppholdsrom renholdes regelmessig, og desinfiseres.
  • Host og nys gjøres vekk fra andre og i ermet/albuen.
  • Dersom noen kjenner symptomer på forkjølelse, skal de holde seg hjemme.

Påskefri for tunnelarbeidene

På Gulliksrud, Danserud og Austad tar arbeidslagene påskefri fra ettermiddagen 4. april til og med 13. april.

Når det gjelder anleggsarbeidet på Nedre Strøm, vil det pågå noen aktiviteter mandag til onsdag, da det skal monteres utstyr i krysset mellom Professor Smiths allé og Konnerudgata. Arbeidet her legges ned under helligdagene fra 9. til 13. april.