Støyende arbeider på dagtid

I forbindelse med oppstart av tunnelarbeidene i Bane NORs utbyggingsprosjekt Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen, blir det nødvendig å utføre støyende arbeider på Smithestrøm i 1-2 uker i desember. Arbeidene begynner mandag 9. desember, og skal skje på dagtid.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Den lyse linjen i det grønne feltet viser hvor betongtunnelen skal gå under Eplehagan ved Smithestrøm.

Bane NOR skal bygge en betongtunnel (kulvert) i området mellom Smithestrøm gård og dagens trasé for Vestfoldbanen. Denne tunnelen skal koble seg på en løsmassetunnel som skal bygges under Danvik. Kulvertarbeidene vil innebære å grave en lang og dyp byggegrop, og det blir nødvendig å sikre denne byggegropen med støttevegger.

I forbindelse med dette skal Bane NORs leverandør Veidekke Entreprenør utføre prøvespunting, for å finne den beste løsningen for denne oppgaven.
Prøvespuntingen starter opp mandag 9. desember, og vil vare i minst én uke, muligens to. Arbeidene skal skje på dagtid, mellom klokken 07 og 19, mandag til torsdag.

Hva skal vi gjøre?

Både Bane NOR og Veidekke ønsker en mest mulig effektiv anleggsgjennomføring. Det betyr at vi må finne den beste metoden for etablering av byggegropen. Prøvespuntingen vil gi prosjektet viktig informasjon om grunnforholdene, og er nødvendig for den videre planleggingen.

Veidekke skal teste forskjellig utstyr for spuntramming, samt prøve ut tiltak som kan gjøre massene i området løsere, for å redusere motstanden i bakken.

Målet er å vurdere om det er mulig å benytte rammet spunt i et større omfang enn det som er forutsatt for bygging av kulvert forbi Sundhaugen. Dette kan potensielt gi raskere anleggsgjennomføring.

Støy og rystelser

Arbeidene vil medføre en del støy. Selve prøvespuntingen vil merkes best, men det vil også foregå annet anleggsarbeid, blant annet med gravemaskiner. Det vil ikke foregå kontinuerlig spunting, dette vil bare skje i relativt korte tidsperioder.

Den siste tiden har Bane NOR installert flere støy- og rystelsesmålere i området. I tillegg vil entreprenøren utføre egne målinger i forbindelse med prøvespuntingen. Data fra disse målingene vil være viktig for vurdering av fremtidig støy i området.

Spørsmål? Kontakt oss på udk@banenor.no.

Informasjon fra prosjektet

Det er mulig å motta en ukentlig SMS med varsel om arbeidene som skal skje. Det vil også bli sendt egne meldinger ved spesielle arbeider og milepæler.

For å melde deg på tjenesten: Send UDK Info til 26112
For å melde deg av: Send UDK SLUTT til 26112