Presentasjon fra informasjonsmøter

Vi inviterte til flere informasjonsmøter på tampen av 2019, om hvilke konsekvenser arbeidene våre har for berørte naboer. Her kan du lese og laste det som ble presentert.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Mot slutten av 2019 ble det gjennomført flere informasjonsmøter for naboer som blir berørt av Bane NORs utbygging. Her fra Galterud skole. Foto: Bane NOR, Marianne Henriksen

Det er et omfattende arbeid som skal gjøres i årene fremover i Drammen. Derfor har vi hatt flere informasjonsmøter med berørte naboer om konsekvenser av arbeidene i deres nærmiljø.

Her finner du presentasjonen vår fra informasjonsmøtet 10. desember, som tok for seg områdene som nå berøres av arbeidene våre.

På møtene fikk vi mange gode spørsmål og innspill, og særlig trafikksikkerheten i anleggsperioden ble trukket frem som en bekymring for mange.

Innspillene om sikkerhet for gående og syklende nær våre anlegg og anleggsveier skal diskuteres i prosjektets trafikksikkerhetsgruppe, og vi kommer med mer informasjon om dette senere. Akkurat nå planlegger vi flere skolebesøk, der elevene skal lære mer om hva det betyr å ha anlegg i nærheten av skolevei og nabolag.

Bane NOR beklager de ulempene prosjektet påfører naboer og reisende, og takker for forståelsen vi møter fra Drammens befolkning.