Oppstart tunnelarbeider

Bane NOR er nå klare til å starte opp tunnelarbeidene på anleggene på Gulliksrud, Danserud og Austad. Fra og med mandag vil hovedarbeidene begynne, men det blir ikke full drift alle steder fra første dag. Anleggsarbeidene tar pause i juleferien, fra 21. desember til 5. januar.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det er Veidekke Entreprenør AS som skal utføre hovedarbeidene med ny togtunnel i prosjektet Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen. Mandag 9. desember er de klare til å starte opp hovedarbeidene. Dette vil medføre støy i perioder.

Veidekke tar juleferie fra og med lørdag 21. desember til og med søndag 5. januar.

Arbeidene som skal utføres er først klargjøring av tunnelpåhugg («inngangen» til tunnelen), deretter begynner driving av tverrslagene. Dette arbeidet vil medføre pigging, boring og sprengning. De støyende arbeidene skal skje på dagtid, mellom klokken 07 og 19. På lørdager kan Veidekke arbeide mellom 08 og 16.

Etter som drivingen beveger seg inn i fjellet vil støyplagen bli vesentlig mindre. På Austad er det anslått at vi vil være 20 meter inne i fjellet i siste halvdel av januar 2020. Støy og rystelser fra arbeidene vil bli målt i området rundt anleggene, for å sikre at de ikke blir til unødig ulempe.

Når det gjelder anleggstrafikk og massetransport fra anleggene, så vil det være svært begrenset den første perioden, inntil drivingen av hovedtunnelen begynner.

Informasjon om prosjektet

Bane NOR publiserer ukentlig oppdatering på hvilke arbeider som skal finne sted den nærmeste tiden. Denne informasjonen finner du HER, eller du kan motta et ukentlig SMS-varsel fra prosjektet.

For å abonnere: Send SMS med teksten UDK Info til 26112.

For å avslutte abonnement: Send UDK SLUTT til 26112.

Sprengningsvarsel

Det er mulig å abonnere på SMS med sprengningsvarsel. Gå inn på nettsiden nabovarsling.no/udk og meld deg på i skjemaet på høyre side. Der kan du velge hvilket område du ønsker varsel for. Det vil bli sendt ut varsel mellom 15 og 45 minutter før sprengningen finner sted.

Kontakt prosjektet

Har du spørsmål eller kommentarer, kan du kontakte vår nabokontakt på epost udk@banenor.no eller telefon 913 26 266 (man-fre 09-15).

Vi har også en egen døgnbemannet beredskapstelefon, som kan brukes i forbindelse med arbeider på kveld, natt eller i helger. Nummeret er 916 56 253.