Ny dato nattarbeider på Austad

Bane NOR planla arbeider på Austad natt til tirsdag 19. mars. Disse måtte utsettes en uke, og blir gjennomført natten mellom mandag 25. og tirsdag 26. mars. Arbeidene vil medføre noe støy, men mest før midnatt.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Anlegget på Austad, slik det ser ut i prosjektets 3D-modell.

Bane NOR må flytte en vannledning på anleggsområdet på Austad. I forbindelse med dette må vannet i området skrus av, og det blir nødvendig å utføre arbeidene nattestid, da forbruket av vann er lavest.

Arbeidene skulle egentlig ha vært utført 18-19. mars, men måtte utsettes grunnet tekniske problemer. Ny tid for arbeidene er fra klokken 21 mandag 25. mars og klokken 06 tirsdag 26. mars.

Støy

I forbindelse med arbeidene blir det nødvendig å utføre pigging nær vannledningen. Dette kan bare utføres når ledningen er tom for vann, og må derfor gjøres på kveldstid. Vi beklager ulempene dette medfører. Piggingen skal etter planen finne sted så snart ledningen er tom for vann, det betyr pigging mellom cirka klokken 22 og 23 natt til tirsdag 26. mars.

Etter at piggingen er utført skal det gjøres andre arbeider, blant annet graving, tipping og komprimering. Disse arbeidene medfører også støy, men mindre enn piggingen, og først og fremst motordur.

De nærmeste naboene blir varslet om arbeidene direkte på SMS. Dersom du er blant dem, og har behov for alternativ overnatting, ber vi om at du kontakter oss innen fredag 23. mars klokken 15. Kontakt oss på epost udk@banenor.no eller på telefon 913 26 266 (mellom klokken 09 og 15, mandag til fredag).

Bane NOR beklager ulempene arbeidene medfører.