Nattarbeider på Austad

I forbindelse med flytting av en vannledning på Austad blir det nødvendig å gjennomføre nattarbeider som medfører støy. Arbeidene skal skje mellom klokken 21 mandag 18. mars og klokken 06 tirsdag 19. mars.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bane NOR skal flytte en vannledning på anleggsområdet på Austad. I forbindelse med dette må vannet i området skrus av. I utgangspunktet skulle kun mindre støyende arbeider utføres i forbindelse med dette, men det er nå avdekket at det blir nødvendig å fjerne stein som ligger nær vannledningen. Dette må gjøres mens vannet er skrudd av. Det vil bli sendt egen varsling om vannavslaget til de berørte husholdningene.

Arbeidene som skal gjennomføres innebærer flere operasjoner, men det mest støyende blir pigging av fjell. Vi tar sikte på å utføre piggingen så raskt som mulig etter klokken 21, og dette vil antagelig vare i et par timer. Etter dette vil aktivitetene væe mindre støyende, men det vil bli gjort graving med gravemaskiner.

De nærmeste naboene har blitt varslet om arbeidene direkte på SMS. Dersom du er blant dem, og har behov for alternativ overnatting, ber vi om at du kontakter oss innen fredag 15. mars klokken 15. Kontakt oss på epost udk@banenor.no eller på telefon 913 26 266 (mellom klokken 09 og 15, mandag til fredag).

Bane NOR beklager ulempene arbeidene medfører.