Nattarbeider på Austad 1-2. april

Bane NOR må utføre nye nattarbeider på anlegget på Austad. De vil bli utført mellom klokken 20 mandag 1. april og klokken 06 tirsdag 2. april. Det vil bli noe støy fra arbeidene.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Anlegget på Austad mandag 25. mars 2019. Foto: Bjørn Bartnes

Natten mellom 25. og 26. mars utførte Bane NOR arbeider på vannledningen som krysser anleggsområdet på Austad. Det gjenstår fremdeles noen arbeider i forbindelse med vannledningen, og de vil bli utført natten mellom 1. og 2. april. Det er nødvendig å jobbe om natten, siden vannet i ledningen må skrus av, og dette ikke kan skje på dagtid. Drammen kommune varsler de som blir berørt av vannavslaget.

Oppgavene som skal utføres inkluderer kapping av rør, noe som vil medføre støy. Det skal brukes en motorkutter/vinkelsliper til å kutte rørene. I tillegg skal det også brukes gravemaskin. Støyen blir ikke konstant, men vi kan ikke si sikkert når de mest støyende arbeidene gjøres.

Vi forventer at arbeidene medfører mindre støy enn de som ble utført 25/26. mars. Dersom noen likevel skulle ha behov for alternativ overnatting, ber vi om at dere kontakter oss på udk@banenor.no eller 913 26 266 innen klokken 12, mandag 1. april.

Vi beklager ulempene disse arbeidene medfører for nabolaget.