Isachsen vant kontrakt i Drammen

Bane NOR har signert kontrakt med Isachsen Anlegg AS om forberedende arbeider for InterCity-prosjektet Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen. Kontrakten har en verdi på 22 millioner kroner, og arbeidene har oppstart høsten 2019.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Både prosjektleder Svein Olav Bakken Haugen fra Isachsen Anlegg og prosjektsjef i Bane NOR, Hanne Annette Stormo, var fornøyd med å ha avtalen på plass. Foto: Esben Svendsen/Bane NOR

– Jeg er godt fornøyd med at Isachsen Anlegg vant denne kontrakten, sier prosjektsjef i Bane NOR, Hanne Anette Stormo.
– Det er en entreprenør vi kjenner fra før, og som vi vet kan gjøre en god jobb.

Isachsen Anlegg AS ble etablert i Solbergelva i 1986, og er nå en del av BetonmastHæhre-konsernet. I dag har selskapet hele Østlandet som nedslagsfelt, men de kjenner Drammensområdet spesielt godt. Det er avdelingen Anlegg BVT (Buskerud, Vestfold, Telemark) som skal utføre jobben, og det var prosjektsjef i avdelingen, Roger Kjenås, som signerte kontrakten på vegne av selskapet.

Kontrakten gjelder forberedende arbeider ved Sundhaugen i Drammen, ved den nye avgreiningen til Vestfoldbanen. Arbeidene omfatter blant annet rørkryssinger, føringsveier, vannledning og legging og tilkobling av høyspentkabler. Kontraktsummen er 22 millioner kroner, og arbeidene begynner i høst.

– Midt i blinken

– Dette er en kontrakt som er midt i blinken for oss, siden bane er et av våre satsingsområder, sier prosjektleder hos Isachsen Anlegg, Svein Olav Bakken Haugen.
– Og så ligger Drammen midt i nedslagsfeltet vårt, det er en by vi kjenner godt, så vi er forberedt på den logistikken som kreves når man jobber inne i byen. Ikke minst når det gjelder trafikk og naboer tett på anlegg.

Les mer om anskaffelsene til prosjektet her.

Godt samarbeid

Dette er ikke den første kontrakten Isachsen Anlegg har vunnet i det store prosjektet Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen. Bedriften utfører også forberedende arbeider til de store tunnelkontraktene i prosjektet, blant annet etablering av rigg- og anleggsområder flere steder i Drammen.

– På en måte kan man si at bilen er litt i trill, siden vi kjenner prosjektet fra før, sier Bakken Haugen.
– Til nå har samarbeidet vært godt, og vi har klart å finne løsninger sammen. Det skal vi klare i fremtiden også.

– For oss i Bane NOR er det en fordel å ha en entreprenør som både kjenner lokalområdet og har kunnskap om prosjektet vårt. Det gjør Isachsen. Når de i tillegg leverte det beste tilbudet, så er jeg sikker på at dette blir bra, sier Hanne Anette Stormo.