Inviterer naboer til informasjonsmøte

Bane NOR inviterer til åpent møte om utbyggingen, med spesielt fokus på hva byggingen av bergtunnel, løsmassetunnel og betong-kulvert innebærer for omgivelsene.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det blir et åpent informasjonsmøte om utbyggingsprosjektet Drammen-Kobbervikdalen 10. desember. Innen den tid har det blitt gjennomført egne møter for spesielt berørte til arbeidene som skal utføres. Foto: Bane NOR, Marianne Henriksen

Bane NOR skal starte opp hovedarbeidene i prosjektet Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen før nyttår. Derfor inviterer vi nå til et åpent møte på Marienlyst skole 10. desember. Her vil Bane NOR og Veidekke Entreprenør gi mer informasjon om arbeidene som skal utføres. Tidligere har det blitt gjennomført flere møter med naboer som blir direkte berørt av spesielle deler av utbyggingen, dette blir et møte som favner litt bredere.

– Her vil vi fortelle om hvilke konsekvenser byggingen vår vil få for de nærmeste naboene i anleggsperioden, og hvilke tiltak som blir gjort for å redusere ulempene, forteller prosjektsjef for Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen, Hanne Anette Stormo.

På møtet vil foruten fagfolk fra Bane NOR og Veidekke Entreprenør også ekspertise fra Rambøll og Norconsult være til stede. De vil gi informasjon og svare på spørsmål knyttet til støy, rystelser og trafikksikkerhet. Det vil bli informert om hvordan publikum vil bli varslet og hvilke tiltak som er gjort eller skal gjennomføres.

I etterkant av dette møtet vil Bane NOR sende ut informasjon basert på innholdet og svarene som blir gitt under møtet.

Tid og sted: 10. desember kl. 1800,
møtet holdes i aulaen på Marienlyst skole.

Meld deg gjerne på møtet i denne lenken.