Høring om Strømbakken-Kølabånn

Drammen kommune har varslet høring og offentlig ettersyn av forslag om endring av detaljregulering på delstrekningen Strømbakken-Kølabånn. Endringer skjer fordi Bane NOR har endret plassering av en rømningstunnel.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Ny løsning for rømningstunnel. Utgangen blir på Austad. Ill.: Bane NOR

Bane NOR ønsker å endre en del av reguleringsplanen for prosjektet Drammen-Kobbervikdalen. Det er snakk om en rømningstunnel som opprinnelig skulle legges ved Liasvingen, med forbindelse til Strømsåstunnelen. I stedet ønsker Bane NOR å bygge en rømningstunnel parallelt med hovedtunnelen, og med utgang fra tverrslaget på Austad.

Denne endringen vil i liten grad påvirke omverden, siden det ikke skal bygges noen ny utgang i forhold til det som er planlagt. For enkelte grunneiere vil det dessverre bli slik at de får en såkalt restriksjonssone under eiendommen sin. Dette innebærer at de ikke kan gjøre større inngrep under eiendommen uten å få tillatelse fra Bane NOR. Dette gjelder for eksempel boring av energibrønner. For enkelte grunneiere vil det også være slik at de ikke lenger bor over en restriksjonssone. Berørte grunneiere er varslet av Drammen kommune. 

Den nye rømningstunnelen vil være langt mindre enn hovedtunnelen, og det er lite sannsynlig at drivingen av denne tunnelen vil skape store forstyrrelser for beboerne i området. Beboerne i området vil få grundig informasjon før tunneldrivingen begynner.

Du kan lese mer HER, og brevet som er sendt ut til berørte grunneier ligger nederst på denne siden.

Høring og informasjon

Detaljreguleringen er lagt ut til høring og offentlig ettersyn. 

Det vil bli avholdt åpent møte om planforslaget mandag 27.mai 2019 kl. 18:00 i Bane NORs lokaler i Tollbugata 4, inngang gjennom flytogpassasjen (også tilgjengelig fra Schultz gate). Samme dag vil representanter fra Bane NOR og Drammen kommune være til stede fra kl. 17.00, for de som ønsker å snakke direkte med planleggerne. 

Saksdokumenter kan finnes på kommunens nettsider under Kunngjøringer, eller politiske saker og møter – formannskapet 09.04.2019, sak 0044/19.

Spørsmål om prosjektet kan rettes til:

Bane NOR v/Torgeir Fossnes, e‐post torgeir.fossnes@banenor.no, tlf. 916 55 807 eller Esben Svendsen, e‐post sveesb@banenor.no, tlf. 402 06 130.

Drammen kommune v/Liv Marit Carlsen, e‐post Liv.Marit.Carlsen@drmk.no eller Elisabeth von Enzberg‐Viker, e‐post elivon@drmk.no.

Innspill og uttalelser

Alle innspill og uttalelser til plansaken skal gis skriftlig og sendes til:

Drammen kommune, Byplan
Postboks 7500
3008 Drammen

Eller per e‐post til: kommunepost@drammen.kommune.no

Vennligst merk alle skriftlige spørsmål og merknader til planforslaget med PLAN‐19/00211‐Endring av detaljregulering for InterCity Vestfoldbanen Drammen – Kobbervikdalen. Delstrekningen Strømbakken – Kølabånn.