Helgearbeider i Drammen

Helgen 26-27. oktober skal Bane NOR utføre arbeider på eller nær jernbanesporet i Drammen. Det betyr at det ikke vil gå tog til eller fra Drammen fra klokken 04 natt til lørdag til klokken 03 natt til mandag. Arbeidene kommer til å pågå hele døgnet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bane NOR skal sette opp en stor støyskjerm langs Vestfoldbanen, nedenfor Smithestrøm gård. Foto: Anne Mette Storvik/Bane NOR

Bane NOR skal utføre døgnkontinuerlige nattarbeider helgen 26-27. oktober 2019. Det skal blant annet monteres en støyskjerm langs jernbanen nedenfor Smithestrøm gård. Arbeidene vil medføre støy for beboere i området rundt. Det skal også utføres arbeider på jernbanesporet flere steder mellom Sundhaugen og Holmen.

Dette skal vi gjøre

  • Sette opp støyskjerm mellom Nybyen og anleggsområdet på Smithestrøm
  • Gjøre klar pressgroper for rørpressing, inkluderer spunting
  • Arbeider på sporet på Strømsø bru
  • Utskifting av masser og pukksuging ved Drammen stasjon
  • Arbeider på sporveksler Drammen stasjon
  • Prøvegraving ved Sundhaugen bru og Kreftings gate
  • Arbeider og kontroll på elkraft, signal og kontaktledning

Jobbing hele døgnet

Arbeidene må utføres i en periode da det ikke går tog på strekningen. Det innebærer at vi også må jobbe om natten.
Arbeidene begynner tidlig om morgenen lørdag 26. oktober. Deretter skal det jobbes kontinuerlig til natt til mandag 28. oktober.

Støy

Det mest støyende arbeidet som skal utføres er spunting ved to groper, som skal brukes til å presse rør under sporet. På grunn av ulempen knyttet til støyen, så skal det ikke utføres spunting nattestid. Spunting skal etter planen skje på dagtid lørdag og på dagtid søndag.

Etableringen av støyskjerm langs Vestfoldbanen, ved Smithestrøm, vil også medføre støy. Dette er en omfattende oppgave, som må utføres døgnkontinuerlig.

Vi forventer ikke stor støyplage fra de andre arbeidene, ved Drammen stasjon og på Strømsø bru.

Stans i togtrafikken

Arbeidene skal utføres i det som på jernbanespråket kalles et brudd. Det vil si at det ikke kan kjøre tog til eller fra Drammen eller Gulskogen stasjon. Togene kommer til å snu i Asker, Holmestrand og Mjøndalen. Den togfrie perioden begynner klokken 04 natt til lørdag 26. oktober, og avsluttes klokken 03 natt til mandag 28. oktober.

Formålet med arbeidene

Bane NORs prosjekt Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen tar snart fatt på byggingen av ny tunnel gjennom Strømsåsen. Dette innebærer å bygge en betongtunnel (kulvert) nedenfor Smithestrøm gård. I byggeperioden skal det graves opp en flere hundre meter lang byggegrop, og det skal utføres spunting og peling.

For å avbøte ulempene skal det bygges en høy støyskjerm langs sporet til dagens Vestfoldbane, og siden dette må gjøres tett på sporet skal det skje i en togfri periode.

Det er altså dobbeltsporprosjektet som har bedt om stans i togtrafikken denne helgen. For å utnytte denne perioden maksimalt skal andre deler av Bane NOR utføre nødvendige arbeider på jernbanen i den samme perioden. Slik får vi en effektiv bruk av tiden togene står stille.

Sikkerhet

Selv om det ikke går rutetog denne helgen så kommer vi til å bruke forskjellige skinnegående maskiner. Det er aldri trygt å krysse togsporene utenfor etablerte overganger.

Vær observant i nærheten av anlegg, da det vil bli anleggstrafikk og transport av maskiner.

Alternativ overnatting

Bane NOR tilbyr alternativ overnatting til naboer som blir sterkt berørt av arbeidene våre, og som kommer til å oppleve et støynivå som overskrider gjeldende støygrenser.

Vi tar direkte kontakt med de som blir spesielt berørt.

Kontakt oss

Epost: udk@banenor.no

Nabokontakt-telefon: 913 26 266 (bemannet 9-15, man-fre)

Beredskapstelefon: 916 56 253 (døgnbemannet mens arbeidene pågår)