Vi tar juleferie

Torsdag 19. desember ble offisiell byggestart markert for prosjektet Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen. Hovedarbeidene er i gang, og det vil bli høy aktivitet i 2020. Prosjektet tar juleferie frem til torsdag 2. januar.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

 

Prosjektet Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen har hatt et innholdsrikt år, og planene for prosjektet har endelig begynt å bli satt ut i livet. I høst signerte vi kontrakter med Veidekke for de omfattende tunnelarbeidene, og torsdag 19. desember sto samferdselsminister Jon Georg Dale for den offisielle byggestarten.

Produksjonen i årene fremover blir stor, og vi har hatt flere informasjonsmøter med berørte naboer om konsekvenser av arbeidene i deres nærmiljø. Du finner vår presentasjon fra det siste av disse møtene nederst på denne siden. På møtene fikk vi mange gode spørsmål og innspill, og særlig trafikksikkerheten i anleggsperioden ble trukket frem som en bekymring for mange.

Innspillene om sikkerhet for gående og syklende nær våre anlegg og anleggsveier skal diskuteres i prosjektets trafikksikkerhetsgruppe, og vi kommer med mer informasjon om dette på nyåret. Vi planlegger også flere skolebesøk, der elevene skal lære mer om hva det betyr å ha anlegg i nærheten av skolevei og nabolag.

Bane NOR beklager de ulempene prosjektet påfører naboer og reisende, og vil takke for forståelsen vi møter i Drammens befolkning.

Vi ønsker alle en god og fredfull jul!