Bråkete helg i Drammen

Bane NOR utførte døgnkontinuerlige arbeider helgen 26-27. oktober. Arbeidene medførte støy for omgivelsene, men var nødvendige for prosjektet Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Støyskjerm i soloppgang. Fra helgens arbeider med å få opp støyskjerm langs Vestfoldbanen ved Nybyen. Foto: Jon Brekke/Bane NOR

I løpet av helgen ble det utført arbeider på og nær jernbanen i Drammen. Fra natt til lørdag til natt til mandag gikk det ingen tog gjennom Drammen, og vi fikk utført en rekke oppgaver. Det ble blant annet gjort vedlikeholdsarbeid på sporet ved Drammen stasjon, samt på Holmenbrua.

Prosjektet Nytt Dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen utførte de største oppgavene denne helgen, for å legge til rette for de store arbeidene som skal utføres i området mellom Smithestrøm gård og Vestfoldbanen.

Støyskjerm

I løpet av helgen har vi satt opp en støyskjerm som skal dempe støyen fra de omfattende anleggsarbeidene for naboene i Nybyen. I dette området blir det mye graving og støyende spunting.

Montering av støyskjermen var den mest omfattende oppgaven som ble utført siste helg, og pågikk døgnkontinuerlig fra lørdag morgen til sent søndag kveld.

Pressgroper

De arbeidene som lagde mest bråk i helgen var spunting ved såkalte pressgroper. Disse gropene skal brukes til rørpressing – altså rett og slett pressing av rør under jernbanesporet. Når vi gjør bruk av rørpressing slipper vi å grave opp sporet for å legge rør og kabler.

Spuntingen var svært støyende, og vi beklager at vi vekket mange av byens innbyggere tidlig søndag morgen. Når vi arbeider i togfrie perioder, med full tilgang til sporet, må vi gjøre ting så raskt og effektivt som mulig, og derfor blir det av og til jobbing på tidspunkter som passer dårlig for omgivelsene.

Varsling

Helgens arbeider viste oss at vi kunne ha varslet bredere enn vi gjorde, siden mange mennesker ble berørt av støyen fra spuntingen. For å gi alle byens innbyggere mulighet til å følge med på arbeidene våre kommer vi til å lansere enn egen SMS-tjeneste, der man kan abonnere på varslinger.

Vi legger ut informasjon om denne SMS-tjenesten på vår nettside og Facebook-side når den er på plass.

TAKK!

Igjen vil vi beklage ulempene knyttet til arbeidene vi utfører i Drammen, men håper på forståelse. Jobben vi gjør skal gi et bedre togtilbud i regionen, og vi skal også fjerne det gamle jernbanesporet på Vestfoldbanen, fra Strømsø til Gulliksrud. Når prosjektet er ferdig, så er Drammen en bedre by å bo og jobbe i.

Tusen takk for tålmodigheten!