Bane NOR må ha klarhet nå

– Drammen må bestemme seg nå. En utsettelse vil få store konsekvenser både for InterCity-utbyggingen og for samfunnet forøvrig, sier Bane NORs utbyggingsdirektør Einar Kilde.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Utbyggingsdirektør i Bane NOR, Einar Kilde, ønsker å få en avklaring om Bybruas fremtid. Foto: Anne Mette Storvik/Bane NOR

Han sier at dersom Drammen velger å utsette vedtaket må Bane NOR avslutte arbeidet med ny bybru, og gjenoppta planleggingen med å bygge om eksisterende bybru.

– Når kommunen skaper en så stor usikkerhet rundt bygging av ny bybru, ser Bane NOR seg tvunget til å ta utgangspunkt i dagens bybru. Vi har behov for en avklaring i bystyret 3. september. Vi har ikke tid eller ressurser til å prosjektere to løsninger, vi må velge én nå, sier han.

Det innebærer også at Bane NOR ikke vil bidra til bygging av ny bybru.

Problematisk utsettelse

– En utsettelse av bybrusaken kan ramme InterCity-utbyggingen på Vestfoldbanen. Da risikerer vi at vi ikke får den etterlengtede kapasitetsøkningen i 2024, fortsetter utbyggingsdirektøren.

De reisende og pendlerne i Østlandsområdet vil bli rammet av en utsettelse. Innbyggerne i Drammen må også leve med en forlenget anleggsperiode.

Stanser god fremdrift

Opprinnelig planla Bane NOR en løsning der bybrua ikke ble revet. Dette arbeidet ble lagt vekk da kommunen vedtok å bygge ny bybru 25. september 2018. Kilde forklarer at Bane NOR har lagt store ressurser i kommunens valgte løsning.

– Den gode dialogen og løsningene vi har funnet sammen med kommunen har gjort at prosjektet har hatt god fremdrift. En helomvending nå vil medføre store forsinkelser med de konsekvensene det har for gjennomføringen, sier utbyggingsdirektøren.