Bane NOR vil avvente

Bane NOR tar til etterretning at vedtaket om å bygge ny bybru i Drammen er stilt «i bero». Dette informerer prosjektledelsen for utbyggingen i Drammen om i et brev til rådmannen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

– Slik vi forstår det, er det ikke flertall for å gå videre med planlegging av å bygge ny bru i Drammen på det nåværende tidspunkt, sier prosjektsjef Hanne Anette Stormo Bane NOR i brevet som rådmannen i Drammen kommune mottok fredag ettermiddag.

Med bakgrunn i at kommunen har besluttet å gjennomføre et ekstraordinært bystyremøte innen 8. oktober, ønsker Bane NOR å avvente før videre valg av broalternativ tas for deres del. I brevet gjentas konsekvensene en utsettelse av beslutning kan ha for prosjektet.

– Når vi får et vedtak etter det ekstraordinære bystyremøtet vil vi ta en endelig beslutning om hvilket alternativ vi vil legge til grunn for vårt videre prosjekteringsarbeid, sier prosjektsjefen.

Stormo understreker at Bane NOR må ta en beslutning om veien videre umiddelbart etter dette møtet.