Arbeider på Danserud i påsken

Bane NOR skal utføre arbeider ved anlegget på Danserud i påsken. Dette skal skje mens togtrafikken på Vestfoldbanen er stoppet. Vi må arbeide hele døgnet, også om natten.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Store dimensjoner: I forgrunnen ser du den nye betongkulverten som skal inn under sporet i løpet av påskehelgen. Den er vesentlig større en dagens steinkulvert, som du ser til høyre. Foto: Bjørn Bartnes

Bane NOR skal bygge nytt dobbeltspor i tunnel gjennom Strømsåsen. I forbindelse med dette skal det bygges en servicetunnel fra Danserud og inn til hovedtunnelen. Bane NOR må skifte ut en undergang under togsporene ved anlegget, slik at større maskiner og lastebiler kan kjøre inn og ut.

For å få gjort dette må vi stanse togtrafikken i 90 timer. Dette skjer påskehelgen, da det er relativt få mennesker som tar toget.

Hva skal gjøres?

Arbeidene i påsken skal skje på anleggsområdet vårt ved Danserud. I tillegg til arbeidene inne på selve anlegget vil det også bli en del anleggstrafikk inn og ut av området.

Bane NOR skal fjerne den gamle steinkulverten som går under Vestfoldbanen ved Danserud i Kobbervikdalen. Det skal settes inn en større betongkulvert. Dette er nødvendig å gjøre, for at vi skal kunne kjøre inn og ut med maskiner og lastebiler i forbindelse med byggingen av en ny servicetunnel.

Arbeidene med selve tunnelen begynner ikke ennå. Vi er i ferd med å finne en entreprenør til oppdraget, og forventer å signere kontrakt i oktober eller november 2019, slik at arbeidene kan begynne vinteren 2019/2020.

Anleggstrafikk Gundesølina

I forbindelse med arbeidene må vi transportere masser fra anlegget på Danserud til anlegget på Gulliksrud. Det betyr at det vil bli anleggstrafikk på Gundesølina i påskehelgen.

Denne transporten skal etter planen finne sted fra morgenen torsdag 18. april til midt på dagen lørdag 20. april.

Støy og ulempe

Arbeidene på Danserud i påsken vil medføre noe støy. Boligene nærmest anlegget, ved Fylkesvei 282, må påregne støy fra arbeidene og anleggstrafikken. Vi forventer ikke å bryte støygrensene for boligene på Fjell eller på oversiden av Fjellsveien. Det vil også bli noe støy nattestid fra anleggstrafikk langs Gundesølina, mellom Gml. Sørlandske og Gundesølina bru, fra 18 til 20. april.

Dersom du opplever at støyen er til stor plage, ber vi om at du kontakter oss direkte.

  • Nabokontakt kan ringes på dagtid: 913 26 266
  • Utenfor normal arbeidstid kan man ringe beredskapsvakten: 916 56 253

Tid for arbeidene

  • Oppstart 18. april klokken 00.50
  • Avslutning 22. april klokken 05.30
  • Arbeidene vil pågå hele døgnet i denne perioden
  • I perioden er Vestfoldbanen stengt mellom Drammen og Holmestrand, det settes opp buss for tog