Arbeider i krysset Austadveien/Styrmoes vei

Bane NOR skal utføre arbeider i krysset Austadveien/Styrmoes vei mellom onsdag 27. november klokken 19 og torsdag 28. november klokken 06. Det vil bli noe støy fra arbeidene om kvelden 27. november, og det blir manuell dirigering av biltrafikken.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bane NOR skal arbeide i krysset Austadvn/Styrmoes vei, det blir dirigering av trafikken i arbeidsperioden. Illustrasjonsfoto: Marianne Henriksen/Bane NOR

I forbindelse med det store utbyggingsprosjektet Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen, har Bane NOR gjennomført trafikksikkerhetstiltak flere steder som blir berørt av anleggsvirksomheten i Drammen.

Et av dem er krysset Austadveien/Styrmoes vei, der krysset strammes opp, det kommer opphøyet gangfelt og bedre belysning. Nå skal krysset asfalteres, og på grunn av mange bussavganger og mye biltrafikk må dette gjøres på kvelden og om natten.

Arbeidene som skal utføres vil medføre noe støy, men bare om kvelden onsdag 27. november, mellom klokken 19 og 23. Resten av natten vil ikke arbeidene overskride grenseverdiene for støy.

Det vil bli manuell dirigering av biltrafikken i den perioden arbeidene pågår.

Har du spørsmål? Kontakt oss på udk@banenor.no.