Varsling om arbeider på Austad

Bane NOR skal gjennomføre forberedende arbeider på Austad i høst og vinter. Det skal etableres et anleggsområde på tomten ved krysset Austadveien/Drafnkollen. Arbeidene vil innebære støy for de nærmeste naboene i perioder, men vil bli utført på dagtid.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

På tomten i midten av bildet skal det etableres anleggsområde for tverrslag til bergtunnelen. Det skal bygges støyskjerm rundt hele området. Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR

Hva skal gjøres?

I forbindelse med det store utbyggingsprosjektet Dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen, skal Bane NOR bygge en tunnel gjennom fjellet. Dette arbeidet medfører også byggingen av såkalte tverrslag, altså mindre tunneler, inn til hovedtunnelen. Et av disse tverrslagene munner ut ved Austadveien.

Arbeidene som utføres i høst og vinter er forberedelser til driving av denne tunnelen. I første omgang skal det gjøres trafikksikkerhetstiltak, trefelling og bygging av støyskjerm.

  • Busstoppet ved tomten vil bli flyttet fra sin nåværende plassering til andre siden av avkjøringen til Drafnkollen
  • Trær og annen vegetasjon skal fjernes
  • Det skal bygges støyskjerm rundt hele tomten
  • Anleggsområdet skal planeres ut

På lengre sikt skal det gjennomføres større arbeider i dette området.Det såkalte påhugget til tunnelen skal etableres, og dette vil innebære spunt- og sprengningsarbeider. Nøyaktig tidspunkt for disse arbeidene er ikke bestemt, men de vil bli varslet i god tid.

Når skjer det?

Maskiner og utstyr vil komme på plass i uke 43, deretter vil arbeidet med trefelling og flytting av busstopp begynne. Etableringen av støyskjerm vil mest sannsynlig begynne i uke 44. Alle arbeider skal skje på dagtid (mellom 07 og 19).

Blir det mye bråk?

Bane NOR forventer ikke mye støy i første omgang. De nærmeste naboene må likevel påregne noe støy fra etableringen av støyskjermen, da det vil innebære gravearbeider for fundamentering. Det blir gjennomført støymålinger gjennom hele arbeidsperioden.

Spunt- og sprengningsarbeidene som skal utføres senere vil medføre mer støy. Disse arbeidene vil bli varslet. Bane NOR skal etablere egne støytiltak i de eiendommene som vil komme over grenseverdiene for støy.

Alternativt bosted

Bane NOR tilbyr normalt ikke alternativ overnatting for arbeider som skjer på dagtid. Dersom du har spesielle behov, eller er skiftarbeider, ber vi deg kontakte oss på udk@banenor.no.