Lyser ut konkurranse på ny

Bane NORs prosjekt i Drammen avlyser konkurransen for prekvalifisering til totalentreprisen for kulvert og løsmassetunnel, til tross for stor interesse. Ny utlysning kommer i oktober.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Utbyggingsprosjektet i Drammen mottok i slutten av august søknader om deltagelse i konkurranse om kontrakten for å bygge kulvert og løsmassetunnel.  Prosjektet mottok søknader fra til sammen 7 aktører fra inn- og utland innen fristen.

- Til tross for at det var god interesse fra kompetente aktører har vi kommet i en situasjon hvor vi ser oss best tjent med å avlyse, sier leder for kontrakt og anskaffelser i prosjektet Eirik Harding Hansen.

Bakgrunnen for avlysningen er at alle de mest aktuelle kandidatene har samme underleverandør for en sentral del av arbeidet, og dermed en viktig aktør i dialogfasen. Formålet med konkurransepreget dialog er tidlig involvering av entreprenørene for å legge til rette for innovasjon og å identifisere ulike løsninger. Når kandidatene har den samme underleverandøren vil man ikke oppnå målsetningen med konkurransepreget dialog. I tillegg vil det være krevende å gjennomføre en slik prosess uten at det er en fare for at sensitiv informasjon flyter mellom tilbyderne. 

Bane NOR planlegger å gå ut på nytt i løpet av oktober 2018. Konkurransegrunnlaget vil bli oppdatert med bestemmelser som sikrer at vi ikke kommer i samme situasjon.

- Vi har tro på like stor interesse når vi går ut i markedet på nytt. Vi er ute etter dialog med entreprenørene for å få best mulig løsning, da har det liten hensikt å ha med samme sentrale spiller på de lagene som skal konkurrere med hverandre. Det hadde blitt utfordrende å få til reel konkurranse. Etter vår vurdering er det derfor til det beste både for Bane NOR og for entreprenørene at konkurransen lyses ut på nytt. Dette vil ikke få konsekvenser for prosjektets ferdigstillelsesdato, sier Harding Hansen.

Bane NOR skal bygge dobbeltspor mellom Drammen og Kobbervikdalen, og mellom Drammen stasjon og Gulskogen stasjon. Prosjektet inkluderer 10 km dobbeltspor, en 6 km bergtunnel, samt en kulvert og en løsmassetunnel. 

Bilde av Eirik Hansen Harding
Eirik Hansen Harding
Leder kontrakt og anskaffelser
932 49 943