Tiltak mot støy

Bane NOR har begynt arbeidet med å kartlegge boliger som vil bli berørt av støy i forbindelse med prosjekt Drammen-Kobbervikdalen. Alle som er berørt i henhold til støykart i reguleringsplanen vil bli kontaktet av prosjektet innen utgangen av februar.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det vil foregå arbeider langs hele jernbanen mellom Drammen og Gulskogen stasjoner, samt ved Danvik.

Store jernbaneprosjekter fører naturlig nok til en del støy i anleggsperioden. Det kan være graving, spunting, pigging og maskinbruk. Når Bane NOR skal bygge nytt dobbeltspor til Kobbervikdalen, samt oppgradere Drammen og Gulskogen stasjoner blir det flere store anleggsområder, og mange vil bli berørt. Som byggherre er Bane NOR forpliktet til å følge retningslinjene for støy i arealplanlegging, den såkalte T-1442, og må passe på at entreprenører følge gjeldende støykrav.

Du kan lese mer om støy fra jernbanen HER

I Drammen har arbeidet med å kartlegge de berørte boligene begynt. Prosjektet skal ta kontakt med alle som eier en bolig som er berørt i henhold til støykartet i reguleringsplanen. Alle berørte vil bli kontaktet innen utgangen av februar 2018. Når kontakt er opprettet vil fagpersonell fra Norconsult gjennomføre befaringer og vurderinger av boliger og uteområder, og lage rapporter. Ut fra disse rapportene blir det anbefalt tiltak som skal begrense støyplagen, og som blir bekostet av Bane NOR.

Det er flere tiltak som er aktuelle, både i anleggsperioden, og når den nye jernbanen er satt i drift. De vanligste tiltakene er støyskjermer eller fasadetiltak, som for eksempel nye vinduer. Bane NOR vil også i så stor grad som mulig unngå å gjennomføre støyende arbeider på kveld og natt. Dersom det blir nødvendig vil de som blir utsatt for det får tilbud om alternativ overnatting.