Sikkerhetstiltak på veikryss i Skoger

I forbindelse med arbeidene som utføres på Gulliksrud skal Bane NOR nå gjøre tiltak i krysset Gundesølina/Gamle Sørlandske. Tiltakene skal bedre sikkerheten for myke trafikanter.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Tiltakene skal gjøres på krysset Gundesølina/Gamle Sørlandske, rett sør for Skoger skole.

Bane NOR utfører for tiden forberedende arbeider i det store prosjektet Dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen. Prosjektet omfatter en 6 km lang bergtunnel, som skal munne ut ved Gulliksrud. Dette innebærer at vi anlegger et stort rigg- og anleggsområde her. Dette vil føre til økt anleggstrafikk på Gundesølina og ut på Gamle Sørlandske, selv om dette ikke er planlagt å være hovedvei for massetransport når hovedarbeidene begynner på tunnelen høsten 2019.

Krysset Gundesølina/Gamle Sørlandske blir brukt av mange myke trafikanter, ikke minst skolebarn som bruker gang-/sykkelveien til og fra Skoger skole. Bane NOR har i samarbeid med Drammen kommune og Statens Vegvesen utarbeidet en egen trafikksikkerhetsplan, som konkluderte med at sikkerheten i krysset kan forbedres vesentlig med noen relativt enkle tiltak. Tiltakene, som skal forhindre farlige situasjoner, inkluderer:

  • Flytte gangfeltet over Gundesølina lengre unna Gamle Sørlandske, slik at det blir mulig å rette opp store kjøretøy ved høyresving inn på Gundesølina
  • Vinkelrett utforming av kryssingspunktet mellom gang-/sykkelveien og Gundesølina
  • Fjerne eksisterende trafikkøy og etablere ny trafikkøy i Gundesølina, slik at kryssingen deles opp i to etapper
  • Bedre belysning ved det nye gangfeltet
  • Taktil merking ved det nye gangfeltet

Arbeidet med disse tiltakene begynner tidligst i uke 44, og vil pågå i ca. tre uker. Området vil bli sikret mens arbeidene pågår. Vi beklager eventuelle ulemper dette forårsaker, og ber alle om å være oppmerksomme når de bruker gang- og sykkelveien i tiden fremover.

Har du spørsmål? Kontakt oss på udk@banenor.no.