Møt Bane NOR i januar

Bane NOR inviterer alle interesserte til åpne møter og åpne kontordager i januar. Her kan du få svar på spørsmål om reguleringsplanen for prosjektet Drammen-Kobbervikdalen, som er ute på offentlig høring.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bane NOR ønsker at alle som kan bli berørt av våre prosjekter får muligheten til å komme med sine innspill, kommentarer og spørsmål om planene. Reguleringsplanen for prosjektet Drammen-Kobbervikdalen er lagt ut til offentlig ettersyn, med høringsfrist 5. februar.

For å informere så mange som mulig på en så effektiv måte som mulig, vil vi i januar gjennomføre seks åpne kontordager og to informasjonsmøter. Her vil du få detaljert informasjon om prosjektet, og representanter for bane NOR er tilgjengelige for spørsmål.

Åpne kontordager

Sted: Bane NORs kontorer på Drammen stasjon (Bygg C, inngang ved sykkelhotellet).

Tid: 9, 11, 17, 18, 22 og 24 januar, klokken 14-18 alle dagene.

Åpne møter

Sted: Auditoriet på Papirbredden (2. etasje).

Tid: 16 og 23 januar, klokken 18 begge dager.

 

Les mer om reguleringsplanen og tilknyttede fagrapporter HER