Mindre bråk på Austad

Bane NORs arbeider på Austad vil bli mindre omfattende enn opprinnelig planlagt våren 2019. Det blir ikke nødvendig å utføre spunting, noe som vil begrense støyplagen kraftig.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Slik ser det ut på anlegget på Austad nå. Tunnelen skal drives inn i fjellet på høyre side i bildet.

- Jeg er veldig glad for at vi slipper spunting på Austad, sier prosjektleder for tunneler i prosjektet Dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen, Knut Edmund Knutsen.
- Det gjør gjennomføringen enklere for oss, og det sparer naboene for mye bråk.

Bane NOR skal bygge en såkalt tverrslagstunnel på Austad. Dette er en tunnel som gir atkomst til hovedtunnelen som skal drives gjennom Strømsåsen. Tunnelarbeidene skal etter planen begynne høsten 2019, og det pågår for tiden forberedende arbeider flere steder i Drammen.

På Austad etableres det anleggsområde, og drivingen av tverrslaget forberedes. Dette ville normalt innebære spunting (i praksis å hamre stålnåler ned i bakken) for å sikre området ved og rundt tunnelåpningen, den såkalte forskjæringen. I tillegg var det planlagt en del sprengningsarbeid for å etablere forskjæringen.

- Det vi så når vi ryddet området for vegetasjon og jord, var at fjellet egnet seg svært godt til å drive tunnel, sier Knut Edmund Knutsen.
- Vi slipper å etablere forskjæringen, og i stedet vil tunnelmunningen flyttes noen få meter. Det betyr færre sprengninger i dagsonen, og altså ikke noe spunting.

Selv om støybildet endrer seg på Austad, så skal det fremdeles settes opp et støyskjermende anleggsgjerde rundt anlegget, og planlagte støytiltak skal gjennomføres. Når hovedarbeidene kommer i gang, vil det også utføres massetransport fra anlegget.

Se video om de forberedende arbeidene i prosjektet Drammen-Kobbervikdalen på Facebook-siden vår.