I gang med forberedende arbeider

Bane NOR har startet opp med forberedende arbeider, som skal legge til rette for gjennomføringen av prosjektet Drammen-Kobbervikdalen. Det betyr at det vil dukke opp flere gule jakker rundt om i Drammen i månedene som kommer. Først ut er Gulliksrud.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Prosjektleder Knut Edmund Knutsen på Gulliksrud, der de forberedende arbeidene starter opp.

- Nå begynner vi så smått å jobbe, sier prosjektleder Knut Edmund Knutsen.
- De virkelig store arbeidene i prosjektet begynner vi først med høsten 2019, men det er viktig å være godt forberedt. Derfor skal vi nå gjøre klar riggområder og anleggsveier der vi skal jobbe senere.

Det største anleggsområdet til prosjektet blir å finne på Gulliksrud, der den 6 km lange fjelltunnelen skal munne ut, nær jernbanebroen som krysser E18. Her skal det etableres et stort riggområde, og påhugget til tunnelen krever også en del forarbeider. Derfor er det naturlig å begynne de forberedende arbeidene her, sier Knutsen.

- På Gulliksrud vil det bli etablert både kontor- og forlegningsrigger. Dette krever en del plass. I tillegg skal det jo gjøres arbeider i tunnelen, så vi må legge til rette for utkjøring av masser fra tunneldrivingen. Det betyr at veldig mye av det som skal gjøres i månedene som kommer handler om å planere ut området og bygge anleggsveier.

Den røde sirkelen viser innkjøringen til riggområdet på Gulliksrud. Her skal det gjøres trafikksikkerhetstiltak.

Trafikksikkerhet

De forberedende arbeidene på Gulliksrud kommer ikke til å bli veldig merkbare for nærmiljøet. Det vil bli noe mer trafikk i perioder, og det skal gjøres tiltak på gang- og sykkelstien ved anleggsveien inn til området, rett ved Gundesølina bru. Dette gjøres for å ivareta trafikksikkerheten, særlig for de myke trafikantene.

- Vi legger stor vekt på trafikksikkerhet, sier prosjektlederen.
- Prosjektet har en egen trafikksikkerhetsplan, og skal gjennomføre flere tiltak rundt alle anleggsområdene våre. Når arbeidene begynner for fullt er det viktig at særlig barn og unge ikke kommer opp i farlige situasjoner.

Forberedende arbeider flere steder

Gulliksrud er først ut, men etter hvert skal det utføres forberedende arbeider flere steder. På senhøsten blir det forberedende arbeider på anleggsområdet som ligger på Austad, der Austadveien og Drafnkollen møtes. Her skal det jobbes tett på boliger, og noe av det første som skjer er å etablere støyskjerm rundt anleggsområdet. Våren 2019 skal det skje forberedende arbeider nedenfor Smithestrøm gård, der det blant annet skal etableres påhugg og anleggsområde for løsmassetunnelen.

- Det er mye som skal gjøres, og selv om det ikke er de store inngrepene som skal skje frem mot neste sommer, så vil vi bli synlige i disse områdene, sier Knut Edmund Knutsen.

Bane NOR kommer tilbake med mer detaljert informasjon til naboene til de forskjellige anleggsområdene når arbeidene nærmer seg.

Kontakt oss gjerne på epost udk@banenor.no dersom du har spørsmål om prosjektet.

Bilde av Esben Svendsen
Esben Svendsen
Kommunikasjonsrådgiver
40206130